Skip to footerSkip to content
Open sollicitatie

Hoe wil je inloggen bij maandag?

Inloggen als professionalInloggen als opdrachtgever

27 okt. 2021

Masterclass Bijzondere Bijstand

Virtueel
Training
10.00 - 17.00
Overheid

Uitvoering van de bijzondere bijstand is minder simpel dan het misschien lijkt. De grote hoeveelheid aan jurisprudentie laat zien wat er zoal fout kan gaan. De bijzondere bijstand is niet alleen zeer divers, maar ook bijzonder complex. Complex aan wettelijke regels, voorliggende voorzieningen, gemeentelijke regelgeving, buitenwettelijk begunstigend beleid, draagkracht, etc.

Hoe pas je dan al die regels op een juiste wijze toe? Zelfs bij een afwijzing is het van belang om de juiste afwijzingsgrond te gebruiken. Het niet gebruiken van de juiste afwijzingsgrond kan namelijk leiden tot een veroordeling in de proceskosten. In sommige gevallen zijn die veel hoger dan de kosten waarvoor bijstand is aangevraagd.

Om dergelijke risico’s te voorkomen en de bijzondere bijstand op een juiste wijze uit te voeren is het van belang om op de hoogte te zijn van de structuur van de wet, de actuele ontwikkelingen en de relevante jurisprudentie.

Voor wie

Juristen, kwaliteitsmedewerkers, inkomensconsulenten en beleidsmedewerkers. Ook is deze masterclass geschikt voor bewindvoerders en bijvoorbeeld leden van de commissie bezwaarschriften.

Resultaten

Er wordt gebruik gemaakt van casussen en het boek “De bijstand in praktijk”. Doel van deze masterclass is om je te informeren over de systematiek van de wet, de actuele ontwikkelingen, de kennis van de bijzondere bijstand verder te verdiepen en het probleemoplossend vermogen te bevorderen. Je kunt de problemen die zich in de praktijk voor kunnen doen ook zelf oplossen, waardoor deelname aan deze bijeenkomst van blijvende waarde is.

Inhoud van de training

Tijdens de masterclass wordt het wettelijke systeem van de bijzondere bijstand toegelicht en worden de actuele ontwikkelingen besproken, evenals de relevante jurisprudentie en het effect daarvan op de uitvoering. Verder zal er aandacht zijn voor bestaande knelpunten in de uitvoering en de mogelijkheden hoe hier mee om te gaan.

Een greep uit de onderwerpen:

  • Wat is bijzondere bijstand

  • Individuele inkomenstoeslag en studietoeslag

  • Juridisch kader

  • Voorliggende voorzieningen

  • Buitenwettelijk begunstigend beleid

  • (Algemeen) noodzakelijke kosten

  • Bijzondere omstandigheden

  • Draagkracht en drempelbedrag

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Meer evenementen ontdekken

7 dec. 2021

Motiverende gespreksvoering in de jeugdzorg

Virtueel
Training
09.30 - 17.30
Overheid en zorg

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
Neem contact op