Skip to footerSkip to content

7 apr. 2023

Duiden van seksueel gedrag. Werken met het vlaggensysteem (SKJ)

Utrecht
Training
10:00 - 17:00
Zorg

Werken met kinderen en gezinnen is leuk, geeft energie maar kan ook uitdagend zijn. Bijvoorbeeld wanneer kinderen gedrag laten zien wat je zelf niet goed kunt plaatsen of nog nooit eerder hebt gezien. Maar ook wanneer ketenpartners of ouders, al dan niet in een echtscheiding, een beroep op jou doen aangaande het gedrag van een kind wat volgens hun zeker te maken heeft met seksueel misbruik. Je voelt de noodzaak op gedrag en zorgen accuraat te reageren maar eigenlijk kun je zelf ook niet goed uitleggen waarom het ene gedrag wel normaal en passend is en welk gedrag inderdaad als zorgelijk wordt bestempeld.

In de training van 1 hele dag leer je meer over de ontwikkelingsfases aangaande seksualiteit per leeftijdscategorie. Je krijgt uitleg over het Vlaggensysteem, een methode die je helpt seksueel gedrag te observeren, te beoordelen én bij te sturen. We gaan ook aan de slag met casuïstiek om alle opgedane kennis te kunnen toepassen op praktijksituaties. Je wordt in de training ook geconfronteerd met je eigen seksuele opvoeding, jouw opvattingen en houding ten aanzien van seksualiteit en jouw eventuele ongemak betreffende het thema. En vanuit daar word je vooral uitgedaagd met een andere bril naar kinderen en hun seksuele gedrag te kijken.

Let op: praten over seksualiteit en seksueel misbruik kan iets bij mensen teweegbrengen. Uiteraard is er begrip en respect voor jouw eigen ervaringen en grenzen. De training wordt met humor maar ook met grote zorgvuldigheid vormgegeven.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals, leerkrachten, medewerkers kinderopvang en medewerkers gezondheidszorg die werken met kinderen (en ouders).

Resultaten

  Je bent je bewust van je eigen (on)gemak met het onderwerp seksualiteit;

  Je weet wat een gezonde seksuele ontwikkeling is, hoe een gezonde ontwikkeling er per leeftijdscategorie uit ziet, wat passend gedrag is en welk gedrag om bijsturing vraagt;

  Je hebt kennis over en zicht op toepassingsmogelijkheden van het Vlaggensysteem;

  Je kunt gedrag van kinderen observeren en beoordelen;

  Je bent je bewust van de noodzaak seksualiteit te bespreken, kunt seksualiteit op een passende wijze bespreken met kinderen, ouders/opvoeders en (andere) hulpverleners;

  Je hebt kennis, inzicht en vaardigheden over de wijze waarop je ten aanzien van een zorgelijke seksuele ontwikkeling (multidisciplinair) tot een pedagogische reactie komt.

De training is geaccrediteerd met 6 registerpunten bij de SKJ.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.