Skip to footerSkip to content
Mijn Maandag
  Menu

  21 sep. 2021

  Complexe echtscheidingen

  Virtueel
  Training
  9.30 - 16.30
  Overheid en zorg

  Bijna 80% van de casussen die binnen de jeugdzorg worden opgepakt betreft scheidingsproblematiek. Dit thema vormt een grote uitdaging. Het lijkt vaak onmogelijk om de vechtende ouders weer tot een constructief gesprek te bewegen. Voor je het weet, ben je zelf onderdeel van de strijd in jouw poging om te doen wat nodig is voor het kind. Of je raakt geïrriteerd en opgebrand, omdat je zelfs het kleinste beetje samenwerking tussen ouders niet voor elkaar krijgt, ondanks dat dit voor het kind zo hard nodig is.  

  In deze training besteden we aandacht aan de gevolgen van complexe scheidingen voor ouders en kinderen. Daarbij verdiepen we ons in de escalatieladder van Glasl. Zodra je weet welke fase van conflict aan de orde is in jouw casus, kun je hierop passende (mediation)interventies inzetten.  Op die manier leer je ouders in beweging te zetten tot een constructief gesprek en het maken van afspraken in het belang van hun kind. 

  Dus, wil jij steviger staan in de strijd tussen ouders en hen in beweging krijgen naar een constructievere omgang met elkaar in het belang van hun kind? Kom dan je kennis en gespreksvaardigheden vergroten in deze basistraining!

  Resultaten

  • Je weet wat de gevolgen zijn van complexe scheidingen voor kinderen;

  • Je kent de escalatieladder van Glasl en kunt conflictgedrag van ouders plaatsen in de verschillende fasen;

  • Je kent de landelijke “Aanpak Complexe Scheidingen” en kunt de werkzame bestanddelen uit deze aanpak (stapsgewijs) toepassen in een eigen casus;

  • Je kent diverse tools die je in complexe scheidingen kunt inzetten om met strijdende ouders en hun kinderen in gesprek te gaan en kunt deze toepassen in een casus;

  • Je kan mediationvaardigheden toepassen in de verschillende fasen van conflict tussen ouders;

  • Je weet wat je kunt doen in het geval dat de directe veiligheid van het kind door de strijd tussen ouders in het gedrang komt.

  Inhoud van de training

  • Theorie over complexe scheidingen aan de hand van een quiz

  • Wat zijn de gevolgen van complexe scheidingen voor kinderen?

  • De landelijke Aanpak Complexe Scheidingen: wat zijn de werkzame bestanddelen?

  • De escalatieladder van Glasl: conflictgedrag gefaseerd in beeld gebracht.

  • Bruikbare tools en mediationtechnieken in de verschillende conflictfasen

  • Wat te doen als de veiligheid van kinderen echt in het gedrang komt?

  • Oefenen, oefenen en nog eens oefenen….

  Aanmelden

  Is dit helemaal jouw training?

  Aanmelden

  Meer evenementen ontdekken

  6 dec. 2022

  Basiscursus Omgevingsplan

  Virtueel
  Training
  9:00 - 16:00
  Overheid

  Niets gevonden?Praat verder

  Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
  Neem contact op