Basismodule Beroepscode en Tuchtrecht - SKJ

Virtueel

Virtueel

11 mei 2021
09:30 - 13:00

Workshop

Overheid
Zorg

 

Met de komst van de professionele autonomie in de Jeugdzorg zijn jeugdzorgwerkers geregistreerd in een beroepsregister bij de SKJ, handelen zij conform een voor hen opgestelde beroepscode en vallen zij onder het tuchtrecht.
 
Deze situatie vereist dat professionals goed weten wat deze professionele autonomie inhoudt, hoe zij zich bewegen in de nieuwe professionele ruimte en hoe de beroepscode hierop van invloed is.
In Basismodule Beroepscode en tuchtrecht leer je alles over jouw professionele autonomie, de professionele ruimte, de beroepscode en het tuchtrecht. Daarnaast vergroot je jouw praktische en reflectieve vaardigheden t.a.v. toepassing van deze kennis op (eigen) casuïstiek en op de eigen beroepsuitoefening vanuit professionele autonomie.
 


Programma

• Professionele ruimte en professionele autonomie;
• Begrip Beroepscode;
• Praktische toepassing van de Beroepscode;
• Tuchtrecht;
• Jeugdzorgrichtlijnen;
• Kennistoets.

 

Resultaten

  • Je bent je bewust van jouw professionele autonomie, weet wat er vanuit deze autonomie van je verwacht wordt en welke wettelijke kaders en perspectieven hierop van toepassing zijn;
  • Je kent de achtergrond, het nut en de inhoud van de beroepscode;
  • Je weet hoe je de beroepscode kunt gebruiken als een ethische leidraad voor het werk;
  • Je kunt reflecteren op het eigen professioneel handelen en kunt dit handelen verantwoorden vanuit de beroepscode;
  • Je hebt kennis van het tuchtrecht en het bijbehorende reglement en hebt inzicht in de toepassing van het tuchtrecht in de Jeugdzorg;
  • Je kent het onderscheid tussen tuchtrecht en klachtrecht;
  • Je kent het nut en de noodzaak van jeugdzorgrichtlijnen en weet hiervan gebruik te maken in jouw professioneel handelen in de praktijk;
  • Je bent je bewust van en reflecteert op jouw eigen normen en waarden en het eigen professioneel handelen, evenals dat van anderen.
College

Aanmelden training

Wij staan voor je klaar

Wil jij graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.

contact
Maak een keuze.
Vul jouw voornaam in.
Vul jouw achternaam in.
Vul een geldig e-mailadres in.
Vul een geldig telefoonnummer in.
Vul jouw straatnaam in.
Vul jouw huisnummer in.
Vul een geldige postcode in.
Vul jouw woonplaats in.
Maak een keuze.
Ga akkoord met het privacystatement.