Skip to footerSkip to content

4 feb. 2022

Actualiteiten binnen de Jeugdwet

Virtueel
Training
9:30 - 16:30
Overheid en zorg

De gemeente is nog steeds in beweging en wordt er hard gewerkt om er voor te zorgen dat kinderen goede zorg krijgen die ze nodig hebben. Hoe gaat het nu? Wat zijn de knelpunten? Zijn er toekomstige ontwikkelingen? Speelt privacy een rol? Waar zijn raakvlakken met de Wmo 2015 en de Wlz?

In deze cursus worden de laatste actualiteiten besproken, kijken we naar boeiende praktijkvoorbeelden uit het land en uiteraard is er ruimte voor jurisprudentie en eigen vragen.

Voor wie

Deze training is geschikt voor iedereen die al minimaal 1 à 2 jaar werkervaring heeft met de Jeugdwet en zich wil laten informeren over de meest recente ontwikkelingen. Deze training is geaccrediteerd door kwaliteitsregister SKJ.

Inhoud van de training

  • De toegangsprocedures tot jeugdhulp;

  • De toegangsbeoordeling (onderzoeksplicht, de doelgroep, woonplaatsbeginsel, doorloop jeugdhulp bij 18+, gebruikelijke hulp, e.d.);

  • De afbakening met andere wetten;

  • Verstrekken van jeugdhulp: natura en persoonsgebonden budget;

  • Privacy en gegevensverwerking.

Resultaten

  • Je kent de afbakening tussen de Jeugdwet en de Wmo 2015 en de Wlz.

  • Je bent je bewust van de aspecten die een rol spelen bij de overgang van 18- naar 18+ en je kan een inschatting maken onder welke wet een jeugdige na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar valt.

  • Je kent de actualiteiten rondom privacy en de Jeugdwet.

  • Je bent op de hoogte van het convenant over het woonplaatsbeginsel en de voorgestelde wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022.

  • Je bent op de hoogte van de laatste actualiteiten in de wetgeving en de jurisprudentie, onder andere over het onderzoek, eigen probleemoplossend vermogen en het persoonsgebonden budget.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Meer evenementen ontdekken

19 mei 2022

Basiscursus Algemene Wet Bestuursrecht

Virtueel
Training
9:00 - 16:00
Overheid

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
Neem contact op