Waarom het belangrijk is om je mening te geven op je werk

Waarom het belangrijk is om je mening te geven op je werk

 

Stel dat een collega een voorstel doet in een teammeeting waar je het totaal niet mee eens bent. Wat doe je dan? Uit je kritiek, of snoer je jezelf de mond om je collega niet af te vallen? Onze mening? Deel je zienswijze en ideeën. Daar is de organisatie mee gediend en jijzelf ook.
Het verruimt je blikveld

Door je mening te geven, plaats je een onderwerp in een ander daglicht. Uit de reacties leer je hoe je collega’s denken en doen. Argumenten en feiten die ter tafel komen, kunnen bovendien tot nieuwe en betere inzichten en oplossingen leiden. Soms moet je jouw mening bijstellen.

Tip: Wees geen olifant in een porseleinkast 

 

Blijf altijd goed aanvoelen of het gepast is om je mening ongezouten te geven of dat je dat op subtiele wijze moet doen.

Het verbetert de samenwerking

Je hoeft niet terug te deinzen voor een pittige discussie. Door de dialoog die ontstaat, kun je in de toekomst beter op elkaar inspelen. Net als in een goede relatie brengt een open gesprek je dichter bij elkaar.

Tip: Speel het nooit op de man of vrouw

 

Laat je niet verleiden tot gehakketak. Houd je doel voor ogen: Wat wil je met je mening bereiken?

Misschien zet jouw mening een verandering in gang

Wanneer jij en je collega’s van gedachten wisselen, vergroot je de kans om problemen aan te kaarten die voordien onbesproken bleven. Daarmee start je een mogelijke verandering. Een groot aantal kwesties was nooit opgelost zonder een dwarse mening.

Tip: Blijf kalm en rustig

 

Ook al haalt een ander het bloed onder je nagels vandaan, blijft duidelijk en rustig praten. Boos worden, stem verheffen, het stoot af. Naar personen die kalm hun gedachten uiteen blijven zetten, wordt beter geluisterd.

Het bepaalt je profiel

Wanneer je je mening geeft, kom je voor jezelf op en toont aan dat je niet over je heen laat lopen. Onderzoek wijst bovendien uit dat betrokken werknemers meer toegewijd zijn, productiever én loyaler.

Tip: Formuleer je mening duidelijk en open

 

Zeg nooit: ‘Vind je ook niet dat …?’. Daarmee zet je de ander schaakmat. Je kunt namelijk niet anders dan instemmen met deze vraag. Beter werkt het om te zeggen: ‘Naar mijn mening’ of ‘ik heb het idee dat’. Zo maak je meteen helder waarmee je het niet eens bent, onderbouw dat en nog beter: geef oplossingsrichtingen aan.