Ongepaste vragen in een sollicitatiegesprek beantwoord je zo

Ongepaste vragen in een sollicitatiegesprek beantwoord je zo
In een sollicitatiegesprek geldt niet het principe: Ask me anything. Wanneer je solliciteert moeten bepaalde vragen achterwege blijven, omdat ze niet relevant zijn voor de baan. Toch worden ze regelmatig gesteld. Ben je getrouwd? Woon je alleen, of samen? Heb je een kinderwens?
Hoe ga je daarmee om?
 
Wanneer zijn vragen ongepast?

Er mogen alleen vragen worden gesteld over onderwerpen die belangrijk zijn voor het beoordelen van jouw geschiktheid voor de baan. Denk hierbij aan informatie-inwinning over de hoeveelheid ervaring die je hebt in de functie, welke opleiding je hebt gevolgd en in hoeverre je beschikt over de juiste vaardigheden. Vragen die mogelijk kunnen leiden tot discriminatie (zoals geloofsovertuiging, gender kinderwens of zwangerschap) zijn niet geoorloofd volgens de Wet gelijke behandeling.

Bijvoorbeeld?

Ben je lid van een politieke partij? Doe je mee aan de ramadan? Ben je gelovig, zwanger of getrouwd? Wat is de langste periode die je ooit afwezig bent geweest van je werk? Tot wie voel je je aangetrokken, mannen of vrouwen? Wat is de afkomst van je ouders? Is een andere taal dan Nederlands jouw moedertaal?

Waarom worden ze gesteld?

Als je solliciteert, wil de werkgever het liefst zoveel mogelijk over je te weten komen om onzekerheden voor de toekomst weg te nemen (denk bijvoorbeeld aan een kinderwens). Op basis van jouw antwoorden kunnen ze bijvoorbeeld uitsluiten dat je binnen twee maanden na indiensttreding aangeeft dat je zwanger bent en met verlof gaat.

Ben je verplicht te antwoorden?

Mocht je een ongepaste vraag op je bordje krijgen, dan heb je natuurlijk het recht om te zwijgen. Maar als het gesprek ongemakkelijk stilvalt, brengt dat je ook niet verder. Verstandiger is het om vriendelijk te blijven en te zeggen dat je op deze vraag liever geen antwoord geeft. Je kunt ook een wedervraag stellen: Is er een reden waarom deze vraag van belang is voor de functie?

Je wilt antwoord geven, hoe doe je dat verstandig?

Als je het geen probleem vindt om de vraag te beantwoorden, omdat je weet dat het jouw kans op de baan niet verkleint, geef dan kort en eerlijk antwoord. Als je twee vliegen in een klap wilt slaan, zijn dit enkele suggesties: 

  • ‘Bent u getrouwd?’ – ‘Ja ik ben getrouwd. Is er een bepaalde reden waarom het belangrijk is of ik wel of niet getrouwd ben?’
  • ‘Heeft u kinderen?’ – ‘Ik heb 2 kleine kinderen. Vanwaar de interesse?’
  • ‘Bent u gelovig?’ – ‘Nee, ik ben niet gelovig. Waarom is dat voor deze functie van belang?’