Hoe geef je leiding aan je collega's?

Hoe geef je leiding aan je collega's?

Van collega ben je plotseling leidinggevende. Mensen met wie je eerst op gelijke voet samenwerkte, moeten nu opdrachten van je aannemen. Sterker nog; misschien aasde een enkeling zelfs op de baan die jij nu hebt gekregen.

Een deel van de uitdaging om aan voormalige collega’s leiding te geven zijn de psychologische ‘drempels’ die kersverse leiders in hun nieuwe rol tegenkomen. De groep waar ze lange tijd deel van uitmaakten, gaat namelijk een minder open houding aannemen. Volgens David Rock, gedragswetenschapper en schrijver van het boek Quiet Leadership, is dat voor mensen een pijnlijke ervaring. “Erbij willen horen is één van de belangrijkste sociale drijfveren van de mens. Als we het gevoel hebben buitengesloten te worden, ervaren we dat als extreem stressvol.” Wie een leidinggevende positie krijgt, zal door zijn omgeving bovendien anders worden beoordeeld. Uit diverse studies blijkt zelfs, dat mensen een leider slechts op één manier willen zien: Zelfverzekerd en competent. Een gepromoveerde manager zal daarom vanaf de eerste minuut op deze kwalificaties worden beoordeeld. 

Ready, set, go. Zo ga je succesvol van start in je nieuwe rol:

  1. Bespreek tijdens de eerste teamsessie hoe de medewerkers aankijken tegen jou als nieuwe leidinggevende en wat deze verandering voor hen betekent. 
  2. Betrek vervolgens de medewerkers in de manier waarop je het team wilt gaan aansturen en probeer iets over de beoogde stijl van leidinggeven te zeggen.
  3. Voordat je begint, wil je eigenlijk alle vooroordelen of aannames die er zijn elimineren. Daar mag je ‘radicaal openhartig’ over spreken zonder heel rigide of zwaar op de hand te worden. Discussies en vergelijkingen over hoe voorgangers het hebben gedaan, zijn het beste om buiten beschouwing te laten.
  4. Geef daarna je visie over de afdeling en ondersteun deze met specifieke doelen waar jij in gelooft. Laat iedereen ook zelf meedenken, hoe zij dit zien en hoe iedere individuele medewerker denkt dat de afdeling beter zal functioneren. Luister goed naar deze suggesties en laat deze inzichten in je plan terugkomen.
  5. Trek je favoriete collega’s niet voor. Focus op het bewerkstelligen van een goede, zakelijke relatie met ieder teamlid. 
  6. Bereid je erop voor dat medewerkers erg alert en nieuwsgierig zullen zijn, over hoe jij je nieuwe rol als manager invult. Neem de tijd om je authenticiteit vorm te geven en toegankelijk te zijn naar de medewerkers die je aanstuurt.