Gewone mensen die met overgave hun verhaal vertellen.

Gewone mensen die met overgave hun verhaal vertellen.

Verbluft, verbaast, ontroert en geïnspireerd. Dat zal je zijn als je deze films en documentaires in je opneemt. Sommige van de documentaires die we aanbevelen zijn misschien al wat ouder, maar ze zijn ongekend mooi. Ze gaan vooral over ‘gewone’ mensen die hun werk doen en hun verhaal vertellen. Met overgave. En dat is juist de kracht.

  1. Liefde, oorlog en vergeving

Mogen we beginnen met een outsider? Human? De betoverende documentaire van filmmaker Yann Arthus-Bertrand, waar je ademloos naar kunt kijken. Het was de premièrefilm op het Amsterdamse IDFA in 2015. De filmmaker reisde voor zijn documentaire 60 verschillende landen af om meer dan 2000 mannen en vrouwen te spreken over de grote levensvragen: zoals de liefde, oorlog, leven na de dood, vergeving, geluk en de zin van het leven. Klik hier

  1. De kinderen van Juf Kiet

Instant klassieker van regisseurs Petra en Peter Lataster. De film brengt lerares Kiet in beeld die lesgeeft aan kinderen die nog maar pas in Nederland zijn. Sommige van hen komen uit oorlogsgebieden. Ze leert haar kinderen Nederlands lezen en schrijven, maar vooral hoe je met elkaar omgaat en samen problemen oplost. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van de kinderen, die langzaamaan zelfvertrouwen winnen. Klik hier.  

  1. De tegenprestatie

Film over de spraakmakende Rotterdamse aanpak van de bijstandsuitkering. In de documentaire worden gemeenteambtenaren gevolgd die op hartstochtelijke wijze hun werk doen. Daarbij komen ze in schurende situaties terecht, waarin de bijstandsuitkering niet zomaar een recht blijkt, maar een voorziening is waarvoor je iets terug moet doen. Klik hier.  

  1. Door schade en schande wijs

Daar sta je dan, als beginnend docent maatschappijleer, volle goede moed voor een klas van 30 pubers. Hoe leer je ze nadenken over actuele en gevoelige kwesties als IS en de komst van vluchtelingen? In deze film volgen we het eerste jaar van leraar Daan, die door schade en schande wijs wordt. Klik hier.  

  1. Robots in de gezondheidszorg

Ook in de gezondheidszorg maken robots een opmars. Sinds 2007 is het aantal operaties die uitgevoerd worden door robots zelfs verdrievoudigd. De hersteltijd van patiënten die zo’n operatie hebben ondergaan is aanwijsbaar korter. Nadeel is dat de robotisering voor een gemiddeld ziekenhuis een forse kostenstijging betekent. Bekijk de trailer van de documentaire met hierin prachtige beelden van robots die aan het werk zijn, maar ook van patiënten die nu meer uit hun leven kunnen halen. Klik hier