Geluk kun je leren

Geluk kun je leren

Bijzonder! Op initiatief van de gemeente krijgen de leerlingen van het Clusius College in Schagen lessen in gelukkig zijn. De aanpak heeft volgens de leerkrachten niet alleen invloed op leerlingen zelf, maar ook op de relaties thuis.

In Dagblad Trouw vertelt Githa Gilles - teamleider vmbo van het Clusius College - dat ze op school eerst wat terughoudend waren toen de gemeente hen benaderde om lessen in geluk te geven. Gilles: “Geluk kan een vaag begrip zijn, maar al snel kwamen we erachter dat het eigenlijk perfect past bij waar we als school voor staan: leerlingen bewuste keuzes laten maken en een reëel zelfbeeld meegeven."

Invloed op de gesprekken aan de eettafel

Gilles legt verder uit dat de omgeving van Schagen een agrarische regio is, waar de meeste kinderen niet gewend zijn thuis over emoties te praten. De teamleider ziet nu ook dat er gesprekken over geluk aan de eettafel worden aangezwengeld. “Vraag maar eens aan je vader of moeder hoe gelukkig ze zijn, dan leer je elkaar echt anders kennen,” legt Gilles uit in Trouw.

Geluk kun je leren

Ook andere leerkrachten roemen in de reportage de openheid waarmee leerlingen praten over geluk, maar ook over hun ongeluk. Zo vertelt een jongetje in het artikel dat hij blij is om elke dag tractor te mogen rijden en een ander dat zij in Nederland is geboren en niet in oorlogsgebied. Weer een andere scholier ontboezemt dat hij de afgelopen maand niet zo gelukkig was, omdat zijn kapper een herseninfarct heeft gekregen en is overleden.

Bewust worden van geluk

Kitty de Ridder, mentor van de eerste klas vmbo op het Clusius College, legt uit dat ze haar leerlingen op het hart drukt, dat het heel normaal is om je soms ook niet zo gelukkig te voelen. "Ik denk niet dat de lessen per definitie structureel ongeluk naar voren brengen, maar doordat leerlingen bewust worden van wat geluk is, kun je wel het gesprek met elkaar aangaan. En soms betekent dat ook, dat we later nog eens een één-op-één gesprek met een leerling voeren om verder te praten over wat geluk voor hem of haar betekent."

Op deze wijze krijgen de leerlingen van het Clusius College les in ‘gelukkig zijn’:

Met de populaire animatiefilm 'Inside Out' wordt stil gestaan bij de verschillende soorten emoties, die zich in het bestuurscentrum van je hoofd afspelen zoals woede, afkeer, plezier, angst en verdriet.

Er worden vragen beantwoord zoals: 'Wat is dat precies, geluk?', 'Wat maakt je gelukkig?', en 'Is geluk belangrijk?'

Leerlingen leren begrijpen dat je emoties deels zelf in de hand hebt

Ze leren ook het verschil tussen optimisten en pessimisten

En dat positieve mensen gelukkiger zijn, want als je positief bent, je je vrij voelt om nieuwe dingen te leren en als je dat probeert, denkt: ‘yes! dit kan ik’.