Traineeship
consulent inkomen & werk

Ben jij net afgestudeerd en wil jij je ontwikkelen tot consulent inkomen of werk? Of ben je al werkzaam binnen het Sociaal Domein en wil jij je graag laten omscholen? Dit traineeship is een combinatie van leren en werken waarbij je wordt opgeleid tot volwaardig consulent inkomen (& werk).

Als consulent inkomen & werk handel je aanvragen af in het kader van de Participatiewet en aangrenzende regelgeving. Je voert rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken uit en geeft advies bij lopende uitkeringen of de beëindiging daarvan. Je bent het aanspreekpunt voor een groot aantal klanten en voert veel gesprekken, waaronder slechtnieuwsgesprekken. Daarnaast verricht je diverse administratief juridische werkzaamheden, zoals het opstellen van rapportages en beschikkingen. Dit vergt juridische kennis en daarnaast zul je over de juiste vaardigheden moeten beschikken om het werk professioneel te kunnen uitoefenen.

Snel naar:

Inhoud traineeship consulent inkomen & werk:

 • Een theoretische basisopleiding consulent inkomen (& werk).
 • Werken bij een gemeente. Na het volgen van de theoretische basisopleiding ga je via ons netwerk aan de slag bij een gemeente in de functie van consulent inkomen. Je ontvangt elke 8 weken samen met jouw mede-trainees begeleiding in de vorm van online intervisiebijeenkomsten.
 • Regelmatige gesprekken met je recruiter, hierbij staat jouw ontwikkeling altijd centraal.

Voor wie?

 • Je hebt een (bijna) afgeronde hbo/wo opleiding richting Sociaal Juridisch Dienstverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Rechten of een vergelijkbare richting.
 • Je hebt 0 – 2 jaar werkervaring.
 • Je hebt affiniteit met het Sociaal Domein.
 • Je hebt stage- of werkervaring opgedaan bij de gemeente binnen het Sociaal Domein.
Óf
 • Je bent al meerdere jaren werkzaam bij de gemeente binnen het sociale domein (bijvoorbeeld als WMO of Jeugdconsulent) en je wilt je laten omscholen tot consulent inkomen (& werk).

Basisopleiding consulent inkomen (& werk)

In samenwerking met MariënburgGroep bieden we de basisopleiding consulent inkomen (& werk) aan. Deze opleiding is modulair opgebouwd en beslaat 10 cursusdagen gedurende 2,5 week.

Het accent van de opleiding ligt op de functie consulent inkomen, maar je maakt ook kennis met de functie en werkzaamheden van consulent werk. Naast de theorie worden veel praktijkgerichte opdrachten gemaakt en besproken. De insteek is erg toepassingsgericht met als doel jou als beginnend consulent inkomen (& werk) de juiste kennis en handvaten te geven om succesvol te zijn!

Deze opleiding wordt afgesloten met een integraal schriftelijk examen van 2,5 uur. Wie de gehele opleiding heeft gevolgd én voldoende resultaat heeft behaald voor het examen, ontvangt het Certificaat Basisopleiding consulent inkomen (& werk)

Na deze theoretische opleiding kun je zelfstandig:

 • het recht op een uitkering bepalen;
 • de hoogte van het recht vaststellen;
 • aanvragen en onderzoeken afhandelen;
 • aanvragen om bijzondere bijstand en minimabeleid afhandelen;
 • de aan de bijstand verbonden verplichtingen gericht toepassen;
 • heeft u kennis van de gevolgen van niet-nakomen van verplichtingen, armoedebeleid, re-integratie en rechtsbescherming.

Opbouw opleiding

Module 1: Inleiding rechtskennis en gemeenteorganisaties (1 dag)

De module Inleiding Rechtskennis is een algemene inleiding in het recht en de relatie tot de Participatiewet. Bij elk onderwerp wordt de samenhang met de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet duidelijk gemaakt. Ook wordt de gemeentelijke organisatie in beeld gebracht, met daarin de plaats van de afdeling sociale zaken.

Module 2: Participatiewet (6 dagen)

De kern van deze opleiding is de Participatiewet, zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid. Naast de theoretische kant van de Participatiewet ligt de nadruk van deze module vooral op de toepasbaarheid in de praktijk. Hierdoor pas je het geleerde direct toe in je werk.

Module 3: Voorliggende voorzieningen (1 dag)

Deze module staat in het teken van het sociale zekerheidsstelsel, belangrijkste voorliggende voorzieningen en hun relatie tot de Participatiewet.

Module 4: Belastingen en de PW (1 dag)

Deze module richt zicht op de belastingen en fiscale aspecten die van invloed zijn op (de hoogte van) de uitkering. Onderwerpen zijn onder meer: voorlopige aanslagen, definitieve aanslagen en het korten van heffingskortingen op de uitkering volgens de actuele regels.

Module 5: Rapportages, beschikkingen en besluit (1 dag)

Het opstellen van rapportages en beschikkingen gaat verder dan schrijfvaardigheid en juridische kennis van de Participatiewet. Iedere beschikking die de deur uitgaat moet namelijk voldoen aan de vereisten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).


Docenten

De docenten van MariënburgGroep zijn ervaren en deskundig. Zij beschikken over inhoudelijke expertise en kunnen door hun praktijkervaring al je werk gerelateerde vragen uitstekend beantwoorden. De manier van lesgeven kenmerkt zich door een didactisch sterk en een vlotte praktijkgerichte stijl.


Praktische zaken

 • De 10-daagse basisopleiding consulent inkomen (& werk) start maandag 14 of 28 september. Je volgt vier dagen per week (9.30 - 16.30) klassikale trainingen op een locatie in de omgeving van Utrecht. De vijfde dag van de week gebruik je voor zelfstudie.
 • De opleiding wordt afgesloten met een integraal schriftelijk examen. Indien je het examen niet hebt gehaald is er mogelijkheid voor een herexamen.
 • Vanaf 2 of 16 oktober ga je fulltime (voor 32 of 36 uur) aan het werk bij een gemeente in de functie van consulent inkomen (& werk).
 • Elke 8 weken volg je samen met jou mede-trainees een online intervisiebijeenkomst van +/- 2 uur voor de periode van een jaar.

Aanmelden

Heb je interesse in het traineeship consulent inkomen (& werk) laat het ons dan weten. Klik op onderstaande button of stuur ons een bericht met daarin tenminste je naam, postcode en telefoonnummer naar academy@maandag.nl.

Aanmelden via mail