Skip to footerSkip to content
  1. Alle Cursussen

Ethische Dilemma's in de Zorg - Dag

  • Training

Deze cursus is waardevol voor paramedici en andere zorgprofessionals die in gesprek willen gaan met collega’s over de morele aspecten van dilemma’s in de dagelijkse praktijk.

Elke professional in de gezondheidszorg loopt tegen morele of ethische dilemma’s aan. Je moet afwegen hoever je kunt gaan, wat verantwoord is en wat er van je wordt verwacht. Dit geldt niet alleen voor het oplossen van concrete problemen, het gaat ook over je eigen opvattingen in het werk. Als professional wordt van je verwacht dat je je beslissingen kunt onderbouwen en toelichten. Gestructureerd reflecteren op morele vraagstukken helpt bij het maken van een doordachte beslissing. In deze korte cursus krijg je praktische handvatten voor het oplossen van dilemma’s uit de dagelijkse praktijk.

Leerplan

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inleiding ethiek
  • Stappenplan
  • Moreel beraad leiden
  • Socratische methode
  • Voorwaarden moreel beraad
  • Hermeneutische methode

Opleidingskenmerk(en)

Trainingen

Rooster

1 dagen

Leerdoel(en)

De theorie breng je onder deskundige begeleiding meteen in praktijk door het gebruik van didactische werkvormen, zoals vele praktische oefeningen en een onderwijsleergesprek. De combinatie van een deskundige docent en een inspirerende bijeenkomst maakt deze cursus effectief.

De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 16 deelnemers en heeft een studiebelasting van 6 contacturen en een aantal uren zelfstudie.