Skip to footerSkip to content
 1. Alle Cursussen

Examentraining Wft-PE Adviseur Inkomen (exclusief examenrecht) - Zaterdag (incl. print syllabus)

 • Training

Deze compacte klassikale examentraining van NIBE-SVV bereidt je uitstekend voor op het officiële examen Wft-PE Adviseur Inkomen. De aan een Wft-diploma gekoppelde adviesbevoegdheid geldt niet onbeperkt. Elke 3-jaarlijkse Permanente Educatieperiode (PE-periode) moet je een PE-examen behalen om die adviesbevoegdheid geldig te houden.

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Besluit verzekeringskeuringen ex- kankerpatiënten
 • BKR
 • Essentiële-informatiedocument
 • Fiscale wijzigingen
 • Kifid
 • Leidraden over en aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 • Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Schuldhulpverlening
 • Stichting Tuchtraad Verzekeraars
 • Stijging AOW-leeftijd
 • Stimulering arbeidsmarktpositie
 • UBO-register
 • Verlofregelingen
 • Verplichte assurantiebelasting bij dubbele vergoeding
 • WAMCA
 • Addendum werkwijzer Poortwachter i.v.m. COVID-19
 • Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
 • Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte
 • Instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname
 • Minimumloon en minimum jeugdloon
 • MKB verzuim-ontzorgverzekering
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Wet financiering sociale verzekeringen

Opleidingskenmerk(en)

Trainingen

Rooster

 • Examentraining: een bijeenkomst van 3 uur die je klassikaal of via virtual classroom volgt

Toelating

Deze examentraining kan alleen geboekt worden als je al in het bezit bent van het e-learningmateriaal van Wft-PE Adviseur Inkomen van NIBE-SVV.