Skip to footerSkip to content
  1. Alle Cursussen

Lean in de Zorg - Dag

  • Training

Je bent werkzaam als manager, professional of adviseur in de zorg en je wilt meer en helder zicht krijgen op het verloop van de uitvoering van processen binnen je organisatie. Je wilt hierbij gebruikmaken van de lean methode.

Wil je meer grip krijgen op processen om verbeteringen in je zorgorganisatie daadwerkelijk te realiseren? Maar wil je wel dezelfde hoeveelheid en kwaliteit van werk blijven leveren? Kies dan voor deze praktische training. Het programma biedt je de essentie van lean management en geeft je goed zicht op de mogelijkheden die lean brengt voor de eigen zorgorganisatie. NCOI verzorgt deze training met ervaren lean trainers. Zij zijn in staat om je in korte tijd een flinke stap te laten zetten.

Leerplan

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De 5 principes van lean
  • Lean in de zorgsector
  • Een lean projectplan
  • Verbetertechnieken
  • Verandering en draagvlak
  • Het eerste lean traject in de zorgorganisatie

Opleidingskenmerk(en)

Trainingen

Rooster

2 dagen

Diploma uitreiking

Na afloop van deze training ontvang je het certificaat ‘Lean in de Zorg'.

Leerdoel(en)

De praktijkgerichte aanpak van NCOI zorgt ervoor dat je de nieuwe kennis omzet in vaardigheden. Je gaat tijdens de trainingsdagen concreet aan de slag en je leert door te doen. Kortom: vooral zelf bezig zijn, onder de deskundige leiding van de trainer. Je leert wat lean werken is en hoe je dat kunt toepassen in je werk en organisatie. Door heel concreet te oefenen in verschillende situaties ontwikkel je inzicht en vaardigheden op het gebied van lean management snel en effectief. Zo zorg je voor efficiënt en resultaatgericht werken op je afdeling of in je organisatie.

De studie heeft een totale studiebelasting van 29 uur, waarvan 12 contacturen en 17 uur zelfstudie. Het minimumaantal deelnemers is 5, het maximum 12.