Skip to footerSkip to content
 1. Alle Cursussen

HBO Module Organisatie en Verandering - Avond

 • Klassikaal

Je wilt kunnen inspelen op veranderingen binnen de samenleving die gevolgen hebben voor je organisatie. Je bent bijvoorbeeld bedrijfsleider, bedrijfseconoom of HR-manager.

De wereld verandert en het is zaak om als organisatie bij te blijven. Kennis van verandermanagement en het succesvol doorvoeren van veranderingen in de organisatie is dan geen overbodige luxe. In deze HBO Module Organisatie en Verandering leer je meer over verandermanagement en de verschillende stromingen binnen dit vakgebied. Je leert het belang inzien van communicatie bij veranderingen. Door de kennis en vaardigheden die je in dit programma opdoet, ben je in staat om veranderingen met succes door te voeren.

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Organisatie en verandering

(6 bijeenkomsten)

 • Doel en achtergrond van veranderen
 • Stromingen in verandermanagement
 • Veranderen en organisatiecultuur
 • Veranderstrategie
 • De verandermanager en leiderschap
 • Communicatie tijdens veranderproces
 • Implementatie van veranderingen
 • Evaluatie van veranderingen

Opleidingskenmerk(en)

HBO-deelprogramma

Rooster

 • Duur van de opleiding: 3 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dag: 3 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avond: 6 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand

Diploma uitreiking

Je sluit dit programma af met een praktijkgerichte opdracht. Hiermee toon je aan dat je het geleerde direct kunt toepassen binnen je werk. Bij succesvolle afronding ontvang je het diploma ‘HBO Organisatie en Verandering’ van Hogeschool NCOI.

je eventueel verder wilt studeren en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor Bachelor, dan ontvang je vrijstelling voor de gelijke onderdelen uit de HBO Bacheloropleiding.

Leerdoel(en)

Het doel van dit programma is dat je leert hoe je veranderingen succesvol binnen je eigen organisatie kunt doorvoeren. Om dat te bereiken verdiep je je in de noodzaak tot veranderen en leer je wat er allemaal komt kijken bij het doorvoeren van veranderingen. Zo ontdek je dat je met heldere communicatie veel weerstand bij collega's kunt voorkomen en trek je lering uit de obstakels die je onderweg tegenkomt.

Toelating

Dit programma wordt op HBO-niveau verzorgd. Voor dit programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen.