Skip to footerSkip to content
  1. Alle Cursussen

Examen Wft-PE Adviseur Pensioen

  • Examenvoucher

Ontwikkel je als Wft Adviseur Pensioen volgens de actuele inzichten en regelgeving✓ Permanente educatie ✓ NIBE-SVV ✓ Schrijf je in!

U schrijft zich in voor een los examen. Nadat uw inschrijving bij NIBE-SVV is binnengekomen wordt er met u contact opgenomen om eventuele ontbrekende gegevens bij u op te vragen die nodig zijn om uw inschrijving in behandeling te kunnen nemen. Zodra uw gegevens compleet zijn kunnen wij u inschrijven voor het betreffende examen. Binnen enkele dagen ontvangt u per mail inloggegevens voor e-Connect, uw digitale (leer)omgeving. Via e-Connect reserveert u de datum, het tijdstip en de locatie van uw examen. Na de examenboeking ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving. Deze boekingsbevestiging dient u mee te nemen naar de examenlocatie (op papier of op uw mobiele telefoon). Vergeet ook niet een geldig id-bewijs mee te nemen! NIBE-SVV maakt zo spoedig mogelijk, uiterlijk na 4 weken, het examenresultaat bekend via e-Connect.

Leerplan

Examenvorm

Verschillende vormen van meerkeuzevragen

Examenduur

60 minuten

Aantal vragen

23 (31 punten)

Slaaggrens

68%

Rooster

60 minuten

Diploma uitreiking

Vorm

Het PE-examen is opgebouwd uit twee onderdelen:

  • het onderdeel kennis en begrip
  • het onderdeel vaardigheden en competenties

In het PE-examen wordt gebruikgemaakt van verschillende vraagvormen. Naast meerkeuzevragen worden ook multiple select vragen, numerieke vragen, meervoudige keuzelijstvragen, meervoudige invulvragen en rangschikvragen gebruikt.

In het eerste deel van het PE-examen worden de kennis en het begrip van de ontwikkelingen getoetst. De vragen en de antwoorden in dit deel van het examen zijn kort. Met een kennis- of begripsvraag kan maximaal één punt worden behaald.

In het tweede deel van het examen wordt het toepassen getoetst van de nieuwe ontwikkelingen in de adviespraktijk of het oplossen van problemen, de wijze van communiceren en het verzamelen of het beoordelen van informatie over een ontwikkeling. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd een berekening te maken, vragen te stellen of een advies op te stellen dat betrekking heeft op een van de genoemde ontwikkelingen. Deze vaardigheden- en competentievragen bestaan uit een aantal caseteksten over een klantsituatie met elk een of twee vragen. Per VC-vraag kunnen maximaal twee punten worden behaald.

Binnen het examen is de verhouding:

  • Kennis/begripsvragen: 15 vragen
  • Vaardigheid/competentievragen: 8 vragen
  • Totaal: 23 vragen

Leerdoel(en)

In dit examen komen de meest recente veranderingen op het gebied van met name wet- en regelgeving aan bod. Dit examen hoort bij de opleiding Wft-PE Adviseur Pensioen.