Skip to footerSkip to content
 1. Alle Cursussen

Medische administratie

 • E-learning

De MBO-cursus Medische administratie is zeer interactief en biedt een gedegen voorbereiding op een administratieve functie in het medische werkveld.

De zorg in Nederland wordt door een groot deel geregeld dankzij de medische administratie. Er moet betrouwbaar en discreet worden omgegaan met vertrouwelijke gegevens én er moet gehandeld worden volgens de richtlijnen van de AVG. Zonder een goede medische administratie, is er geen goede zorg. Daarbij is het ook belangrijk de achtergrond te kennen: weten wat je doet én waarom. Met de cursus Medische administratie bereid je je perfect voor op een administratieve functie binnen de medische sector.De opleiding is gevarieerd en behandelt niet alleen de praktische uitvoeringsaspecten zoals het archiveren van de patiëntendossiers, het organiseren van spreekuren en het verwerken van patiëntgegevens, maar ook de achtergronden zoals wetgeving en budgettering. Daarnaast leer je hoe de gezondheidszorg in Nederland georganiseerd is en hoe het zit met verzekeringen, mogelijke lastige situaties in de zorg en hoe deze zorgdilemma’s aangepakt kunnen worden.

In het kort

De zorg in Nederland wordt door een groot deel geregeld dankzij de medische administratie. Er moet betrouwbaar en discreet worden omgegaan met vertrouwelijke gegevens én er moet gehandeld worden volgens de richtlijnen van de AVG. Zonder een goede medische administratie, is er geen goede zorg. Daarbij is het ook belangrijk de achtergrond goed te kennen: weten wat je doet én waarom. Wil je graag aan de slag in een administratieve functie binnen de medische sector? Kies dan voor de cursus Medische administratie.

De cursus is gevarieerd en behandelt niet alleen de praktische uitvoeringsaspecten zoals het archiveren van de patiëntendossiers, het organiseren van spreekuren en het verwerken van patiëntgegevens, maar ook de achtergronden zoals wetgeving en budgettering. Daarnaast leer je meer over hoe de gezondheidszorg in Nederland georganiseerd is en hoe het zit met verzekeringen, mogelijke lastige situaties in de zorg en hoe deze zorgdilemma’s aangepakt kunnen worden. Medische terminologie is ook een belangrijk onderdeel. Hierin ligt de focus op het verbeteren van jouw kennis van medische begrippen. Ten slotte gaat deze cursus dieper in op welke onderzoeksmethoden er zijn en hoe het proces van het stellen van een diagnose eigenlijk in zijn werk gaat.

Daarom kies je voor de cursus Medische administratie
 • Interactieve cursus op MBO niveau 4.
 • Gedegen voorbereiding op een administratieve functie in het medische werkveld.
 • Compleet vernieuwde cursus en gericht op de zorg anno nu.
 • Binnen acht maanden heb je het LOI-diploma Medische administratie op zak.
 • Alleen bij de LOI te volgen via flexibel afstandsonderwijs. 
 • Flexibel examen doen.
 • Vrijstellingen mogelijk op basis van het LOI-diploma Medische basiskennis.

Doelgroep en toelating

De cursus Medische administratie richt zich op mensen die een administratieve functie in de zorg ambiëren. De cursus is o.a. geschikt voor mensen die al ervaring hebben binnen een administratieve functie maar in een ander vakgebied. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor mensen die geen ervaring hebben binnen de administratieve branche. Let op: In de cursus wordt geen aandacht besteed aan algemene administratieve kennis en vaardigheden zoals tekstverwerking of het opstellen van notulen.

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Medische administratie. Wel is het handig om te beschikken over algemene administratieve kennis.

Wanneer je eerder de LOI-cursus Medische basiskennis hebt gevolgd, kun je vaak vrijstelling aanvragen voor de reeds gevolgde modules.

De cursus

De cursus Medische administratie bereidt voor op een administratieve functie binnen de medische wereld. Na afloop beschik je over voldoende kennis en inzicht om zelfstandig en naar behoren medisch administratieve werkzaamheden te verrichten binnen een ziekenhuis, huisartsenpost of integraal zorgcentrum.

Hieronder vind je de volledige inhoud. Heb je al de LOI-cursus Medische basiskennis gevolgd? Dan kun je vaak vrijstelling aanvragen voor de reeds gevolgde modules.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod.

Inleiding in de gezondheidszorg

De module Inleiding in de gezondheidszorg gaat uitgebreid in op hoe de gezondheidszorg in Nederland geregeld is. Je leert onder andere meer over het verkopen van producten aan zorginstellingen, mantelzorgers en vrijwilligers in een verzorgingstehuis en over verschillende verzekeringen. Daarnaast komen bekende zorgdilemma’s aan bod. Een lastige situatie kan het zorgen voor de patiënt tegenover het activeren van de patiënt zijn. Een voorbeeld van een zorgdilemma is dat thuiszorgmedewerkers verschillen van mening over hoeveel hulp er moet worden verleend aan de patiënt. Moet de patiënt extra verzorgd worden of juist proberen zoveel mogelijk zelf te doen? Onder andere deze en andere bekende dilemma’s in de zorg worden uitgebreid behandeld.

Medische terminologie

In de module Medische terminologie ga je aan de slag met het verbeteren van je (schrijf-)vaardigheid van medische begrippen in het Latijn. De focus ligt vooral op het oefenen met spellen van medische begrippen en het noteren van gesproken medische teksten. Zo oefen je tijdens deze cursus veel met audio-opnames waarbij een arts een diagnose stelt en een behandeling voorstelt. Jij oefent je schrijfvaardigheid dan door de diagnose en behandeling over te nemen en te noteren.

In het eerste deel van de cursus komen de grondslagen van de medische terminologie aan bod, zoals meervoudsvormen, samenstellingen, veelvoorkomende voor- en achtervoegsels en uitgangen. Vervolgens worden de algemene begrippen over ziekten, symptomen en diagnostiek behandeld. Ook komt de basis van de behandeling met geneesmiddelen, ook wel farmacotherapie genoemd, aan de orde.

Onderzoek en diagnostiek

Tijdens de module Onderzoek en diagnostiek leer je alles over veelgebruikte onderzoeksmethoden en het proces van het stellen van een diagnose. De focus ligt op wat een patiënt kan verwachten van een onderzoek, uit welke onderdelen/stappen dit bestaat en welk doel het heeft. Deze cursus richt zich vooral op de specialisaties binnen een ziekenhuis, maar zal ook het paramedisch veld onder de loep nemen.

Medische administratie

De module medische kennis leert je meer over hoe de taken en functies verdeeld zijn binnen de afdelingen van een ziekenhuis. Daarnaast leer je diverse wet- en regelgeving kennen en toepassen, onder andere op het gebied van privacy, bewaartermijnen van medische gegevens, brancheafspraken en overheidsregels. Ook maak je kennis met de financiële administratie, hoe het elektronisch patiëntendossier in elkaar zit en hoe het zorgdomein werkt. Daarbij is er aandacht voor (valkuilen in) communicatie en hoe te communiceren met verschillende soorten populaties van patiënten en in bijzondere situaties.

Examens en diploma

De modules van de cursus Medische administratie worden op verschillende manieren afgesloten. Drie modules worden afgrond met een eindopdracht. Je kunt deze opdrachten gewoon thuis maken wanneer jij er aan toe bent. Een module wordt afgesloten met een officieel LOI-examen.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Het examen voor de cursus Medische administratie wordt afgenomen door de Examencommissie van de LOI. Na succesvolle afronding van dit examen en de inzendopgaven heb je het LOI-diploma Medische administratie op zak.

Mogelijke vervolgopleidingen na afronding van deze cursus zijn: MBO Medisch secretaresse, Medische basiskennis, Management in zorg en welzijn of Zakelijke correspondentie Nederlands.

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Onze volledige MBO- en HBO- opleidingen zijn wettelijk erkend en worden ontwikkeld volgens de allerhoogste normen. Diezelfde normen hanteren we ook bij onze beroepsgerichte cursussen en opleidingen.

Bovendien werkt de LOI nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Een beroepsgerichte opleiding van de LOI sluit daardoor perfect aan op het examen én op de praktijk. Je behaalt dan ook een waardevol diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Studiemethode en begeleiding

Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Een thuisstudie van de LOI biedt alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Daarbij krijg je persoonlijke begeleiding via internet.

 • Volledig flexibel studeren in je eigen tempo.
 • Bepaal zelf waar en wanneer je studeert.
 • Altijd online begeleiding door ervaren docenten.
 • Altijd overzicht en houvast met de online leeromgeving.
 • Geen reistijd, optimaal te combineren met werk en privé.
Leren van professionals met veel ervaring

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding.

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 8 maanden

Persoonlijk advies

Vind je het lastig om de juiste opleiding te kiezen? Onze studieadviseurs helpen je graag!

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 8 x € 85,00 Inschrijfkosten : € 29,50 (éénmalig) Het lesgeld is inclusief:
 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten.
Examenkosten

Examengeld: 8 x € 15,00

Voor dit bedrag mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer worden afgelegd. Alleen voor eventuele herexamens worden extra kosten in rekening gebracht. Deze vind je .

Er zijn verschillende manieren waarop je je studiekosten kunt verlagen.

Ben je werkgever en wil je een groepje werknemers laten opleiden? Bij LOI Zakelijk maken we de inschrijving graag voor je in orde. Indien gewenst kunnen we een programma op maat samenstellen. Dat doen we binnen de kaders van onze erkenningen en accreditaties. Zo ontstaat een eigen, erkende opleiding: relevant en actueel voor het bedrijf en flexibel te volgen door de medewerker. Ook verkorte trajecten op basis van werkervaring (EVC), opleidingstrajecten voor zij-instroom en door de wet of CAO verplichte opleidingen behoren tot de mogelijkheden. LOI Zakelijk biedt voor elke leerbehoefte een passend programma. Interesse? Neem contact met ons op.

Daarom LOI Zakelijk:
 • Flexibel, erkend en marktgericht onderwijs.
 • Maatwerk binnen de kaders van onze erkenningen.
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren.
 • Goed te combineren met een baan.
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten.

Kijk op , bel 071 – 545 1876 of .

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Je kunt je opleiding binnen 14 kalenderdagen na inschrijving kosteloos herroepen (annuleren). Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.