Skip to footerSkip to content
 1. Alle Cursussen

Examentraining Wft-PE Adviseur Vermogen (exclusief examenrecht) - Dag (incl. print syllabus)

 • Training

Deze compacte klassikale examentraining van NIBE-SVV bereidt je uitstekend voor op het officiële examen Wft-PE Adviseur Vermogen. De aan een Wft-diploma gekoppelde adviesbevoegdheid geldt niet onbeperkt. Elke 3-jaarlijkse Permanente Educatieperiode (PE-periode) moet je een PE-examen behalen om die adviesbevoegdheid geldig te houden.

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • BKR
 • Essentiële-informatiedocument
 • Fiscale wijzigingen
 • Kifid
 • Leidraden over en aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Schuldhulpverlening
 • Stichting Tuchtraad Verzekeraars
 • Stijging AOW-leeftijd
 • Stimulering arbeidsmarktpositie
 • UBO-register
 • Verlofregelingen
 • Verplichte assurantiebelasting bij dubbele vergoeding
 • WAMCA
 • Besluit verzekeringskeuringen ex-kankerpatiënten
 • Herziening partneralimentatie
 • Hoge Raad: Inkomsten uit tijdelijke verhuur van deel eigen woning belast in box 1
 • Inkomstenbelasting box 1
 • Jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemers
 • Mijnwaardeoverdracht.nl
 • Nationaal regime
 • Oudedagsverplichting van de directeur- grootaandeelhouder
 • Overbruggingslijfrenten en -pensioenen in relatie tot Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd
 • Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct
 • Scenariobedragen in pensioenoverzichten
 • Verhoging tarief inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en aanpassingen vennootschapsbelasting
 • Verzamelbesluit Lijfrenten
 • Voortzetting overgangsrecht hybride lijfrenten
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Opleidingskenmerk(en)

Trainingen

Rooster

 • Examentraining: een bijeenkomst van 3 uur die je klassikaal of via virtual classroom volgt

Toelating

Deze examentraining kan alleen geboekt worden als je al in het bezit bent van het e-learningmateriaal van Wft-PE Adviseur Vermogen van NIBE-SVV.