Skip to footerSkip to content
 1. Alle Cursussen

Schuldhulpverlening - Zaterdag

 • Klassikaal

In deze korte vakopleiding komen alle belangrijke onderwerpen op het gebied van schuldhulpverlening aan de orde. Je bent met dit programma snel op de hoogte van de belangrijkste aspecten van schuldhulpverlening. Je krijgt inzicht in het dagelijks werk van een schuldhulpverlener en leert waarmee je allemaal rekening moet houden bij het begeleiden en bijstaan van klanten. De vakopleiding wordt verzorgd door deskundige docenten die in hun lessen meteen ook voorbeelden geven van praktijksituaties. Dit spreekt tot de verbeelding waardoor je je straks ook echt in de rol van schuldhulpverlener ziet. Het is dan ook leuk én leerzaam om die lessen te volgen.

Leerplan

Schuldhulpverlening in de praktijk

(6 lessen)

 • Integrale schuldhulpverlening
 • Hulpverlening versus dienstverlening
 • Uitvoerders en hulpverleners
 • Instanties en de keten
 • Advisering en ondersteuning
 • Afspraken met de klant
 • Beroepshouding dienstverlener
 • Voorlichting en preventie
 • Budgettering
 • Nazorg
Juridische aspecten van schuldhulpverlening

(6 lessen)

 • Mogelijkheden van (financiële) vertegenwoordiging
 • Beschermingsmaatregelen
 • Incasso en beslaglegging
 • Faillissement en schuldsanering natuurlijke personen
 • Procesrecht
 • Bijzondere wet- en regelgeving

Opleidingskenmerk(en)

Vakopleiding

Rooster

 • Duur van de opleiding: 6 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dagopleiding: 6 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avondopleiding: 12 lessen van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand
 • Virtual classroom: Les van een docent in een digitaal klaslokaal samen met medestudenten

Als je de dagopleiding volgt, volg je 2 lessen op 1 dag.