Skip to footerSkip to content
  1. Alle Cursussen

Ergotherapie na COVID-19 - Dag

  • Training

Deze cursus is bedoeld voor ergotherapeuten geïnteresseerd in (long) COVID-cliënten, werkzaam met de volwassen doelgroep. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

In deze scholing wordt kennis opgedaan over ergotherapie bij (long) COVID-19-cliënten. Er wordt ingegaan op ergotherapeutische behandelbare grootheden en klinimetrie, Post Intensive Care Syndroom (PICS) en de langetermijnklachten die deze (long) COVID-cliënten kunnen ervaren.

Leerplan

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Patiëntkarakteristieken COVID-19-patiënten
  • Ziekenhuistraject
  • Rol ergotherapie
  • Gevolgen COVID-19
  • Post Intensive Care Syndroom (PICS)
  • Ergotherapeutische klinimetrie
  • Ergotherapeutische behandeling

Opleidingskenmerk(en)

Trainingen

Rooster

2 dagen

Leerdoel(en)

De inhoud is gebaseerd op de meest recente informatie vanuit het RIVM en COVID-publicaties vanuit verschillende beroepsgroepen. Er is literatuur verwerkt over COVID-19, Post Intensive Care Syndroom (PICS) en long COVID-problematiek. Daarnaast wordt practice based kennis gedeeld vanuit de ervaring in het ziekenhuis en werkgroepen.

De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 12 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 12,5 uur.