Skip to footerSkip to content
  1. Alle Cursussen

IT contracten opstellen en beoordelen

  • Klassikaal

IT contracten opstellen en beoordelen

Hoe maak je een goed IT contract? Hoe zorg je voor zekerheid én flexibiliteit? Wat betekent AI voor jouw IT contracten? De (komende) Europese wetgeving, waaronder de AI Act, zal steeds meer eisen gaan stellen aan AI, o.a. met betrekking tot testdata, transparantie en de controle van uitkomsten door natuurlijke personen. In contracten zal daar rekening mee moeten worden gehouden, dit zie je al in de nieuwe vrijwaring van Microsoft. Hoe pas je een NDA aan? Hoe ga je om met AI en privacy/IE ? Tijdens deze cursus krijg je een goed beeld van hoe zo’n ‘goed contract’ er in de werkelijkheid uit moet zien.

0