Skip to footerSkip to content
  1. Alle Cursussen

Privacyaspecten bij gegevensdeling in publieke samenwerkingsverbanden

  • Klassikaal

Privacyaspecten bij gegevensdeling in publieke samenwerkingsverbanden

Sommige maatschappelijke problemen zijn te groot voor publieke organisaties om zelf op te lossen. Daardoor zie je dat diverse publieke en private organisaties samenwerkingsverbanden aangaan om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar hoe zit dat privacy technisch? Zal de nieuwe Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden daar mogelijk een oplossing zijn? Wat is de verwachte impact op de praktijk? En hoe ga om met dit thema op dit moment? Tijdens deze cursus krijg je praktische handvatten om gegevensdeling in een samenwerkingsverband vorm te geven en alert te zijn op de belangrijke privacyvraagstukken. Ook zal de nodige aandacht worden besteed aan de nieuwe wetgeving.

0