Skip to footerSkip to content
 1. Alle Cursussen

HBO Module Verzuimbegeleiding en Re-integratie - Zaterdag

 • Klassikaal

Je bent verantwoordelijk voor het beleid omtrent verzuimbegeleiding en re-integratie binnen je organisatie. Je wilt handvatten om het traject beter in te richten.

In sommige gevallen is ziekte niet te voorkomen. Uiteraard is dit voor alle betrokkenen erg vervelend. Wat doe je als iemand ziek wordt? En hoe kun je het re-integratieproces het best vormgeven? Op deze vragen gaat de HBO Module Verzuimbegeleiding en Re-integratie in. Na afloop van dit programma kun je het re-integratiebeleid van je organisatie analyseren en kun je verbeterpunten voorstellen.

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Verzuimbegeleiding en re-integratie

(6 bijeenkomsten)

 • Werk voor inkomen
 • Re-integratie en sociale zekerheid
 • Terugkeer naar de werkplek
 • De stappen in het re-integratieproces
 • Actieve re-integratie op inzetbaarheid
 • Intakegesprekken en diagnose
 • Opstellen van een trajectplan
 • Kwalificatie, matching en plaatsing
 • Bemiddeling en advisering
 • Weerstand

Opleidingskenmerk(en)

HBO-deelprogramma

Rooster

 • Duur van de opleiding: 3 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dag: 3 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avond: 6 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand

Diploma uitreiking

Je sluit dit programma af met een praktijkgerichte opdracht. Hiermee toon je aan dat je het geleerde direct kunt toepassen binnen je werk. Bij succesvolle afronding ontvang je het diploma ‘HBO Verzuimbegeleiding en Re-integratie’ van Hogeschool NCOI.

Indien je eventueel verder wilt studeren en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor Bachelor, dan ontvang je vrijstelling voor de gelijke onderdelen uit de HBO Bacheloropleiding.

Leerdoel(en)

Na afloop van dit programma ben je weer helemaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en regelingen op het gebied van verzuimbegeleiding. Je onderzoekt hoe verzuimbegeleiding en re-integratie in je organisatie vormgegeven is en waar het beter kan. Je kent de oorzaken en gevolgen van verzuim en kunt stappen ondernemen om uitval in de toekomst te beperken.

Toelating

Dit programma wordt op HBO-niveau verzorgd. Voor dit programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen.