Skip to footerSkip to content
 1. Alle Cursussen

HBO Module Arbeidsrecht en Arbeidsomstandigheden - E-learning

 • E-learning

Je komt in je werkzaakheden regelmatig in aanraking met arbeidsrechtelijke zaken en wilt je op HBO-niveau verder bekwamen op dit gebied.

Wat zijn de verplichtingen van werkgevers tegenover werknemers? En welke voorwaarden zijn er verbonden aan het ontslag van iemand in vaste loondienst? Dit actuele programma is gericht op het arbeidsovereenkomstenrecht en geeft je antwoord op al deze vragen. Je gaat praktisch aan de slag met zaken als loon, arbeidsvoorwaarden en ontslagregels. Na dit programma beschik je over actuele en parate kennis van het Nederlandse arbeidsrecht.

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden

(6 bijeenkomsten)

 • Verplichtingen van de werkgever
 • Vakantiedagen en verlofregelingen
 • Bedrijfsveiligheid en risico’s van arbeid
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Arbeidsomstandigheden en ziekte
 • Ziektewet
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Verzuimbegeleiding en doorbetalingsplicht
 • Juridische aspecten van re-integratie
 • Wet werk en inkomen naar arbeids­vermogen (WIA)
 • Sociaal verzekeringsrecht
 • Arbeidsomstandighedenrecht

Opleidingskenmerk(en)

HBO-deelprogramma

Rooster

 • Duur van de opleiding: 3 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dag: 3 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avond: 6 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand

Diploma uitreiking

Je sluit dit programma af met een digitaal examen. Het voordeel hiervan is dat je zelf kiest waar en wanneer je het examen aflegt. Bij succesvolle afronding ontvang je het diploma ‘HBO Arbeidsrecht en Arbeidsomstandigheden’ van Hogeschool NCOI.

Indien je eventueel verder wilt studeren en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor Bachelor, dan ontvang je vrijstelling voor de gelijke onderdelen uit de HBO Bacheloropleiding.

Leerdoel(en)

Met dit actuele programma zorg je ervoor dat je kennis van arbeidsrecht weer volledig up-to-date is. Je krijgt handvatten aangereikt om effectief en professioneel te kunnen inspelen op verschillende arbeidssituaties, waaronder vakantieregelingen, ziekte en verzuim. Hiervoor breng je de verplichtingen van de werkgever in kaart en verbreed je je kennis van het sociale verzekeringsrecht. Na afloop ben je in staat effectief in te haken op veranderingen in je eigen werksituatie.

Toelating

Dit programma wordt op HBO-niveau verzorgd. Voor dit programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen.