Vergunningverlener Milieu

  • Region gelderland
  • opleidingsniveau wo hbo
  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • remoteId 9008872
  • Fulltime/Parttime False fulltime

Over de functie

Groen bloed doet ook het milieu goed! Wij zijn doorlopend op zoek naar een vergunningverleners op het gebied van milieu, die in een vergelijkbare functie bij een overheidsinstantie ervaring hebben opgedaan (Provincie, Gemeente, Waterschap, Omgevingsdienst).

Op dit moment zoeken wij voor een Omgevingsdienst een medior vergunningverlener milieu. Het gaat om een opdracht voor 24-36 uur per week vanaf begin juli tot 1-1-2018. Daarna kan tot twee keer toe verlenging plaatsvinden voor 6 maanden.

Het takenpakket bestaat uit:
- Beoordelen van de noodzaak tot actualisatie van vergunningen voor de activiteit milieu in Wabo-vergunningen van bedrijven waarop de Richtlijn Industriële Emissie van toepassing is;
- Opstellen van besluiten tot actualisatie van de Wabo-vergunningen voor de activiteit milieu;
- Behandelen van complexe (meervoudige) aanvragen Omgevingsvergunning voor complexe bedrijven in de sectoren afvalverwerking en/of procesindustrie;
- Coördinatie, zowel intern als extern, van procedures. Hierbij wordt aandacht besteed aan alle stakeholders als ook aan aanpalende regelgeving (Waterwet, Wet natuurbescherming etc.)-
- In dit kader, voeren van overleg metbedrijven, adviseurs en regionale omgevingsdiensten;-
- Beoordelen van rapportages of beantwoorden van inhoudelijke vragen van bedrijven of adviseurs.

Functie eisen

- Minimaal 5 jaar aantoonbare en recente ervaring in vergunningverlening Milieu en binnen die periode van 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met wabo-procedures bij bedrijven waarop de Richtlijn Industriële Emissie van toepassing is
- Relevante opleiding op HBO niveau
- Voldoen aan de VTH kwaliteitscriteria zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van “Kwaliteitscriteria 2.1” voor de klassen I, II en III.
- Aantoonbare diepgaande technische kennis van industriële processen en/of acceptatie- en verwerkingsbeleid afval en AO/IC.
- Aantoonbare Kennis van, niet agrarische, BREF-documenten
- Aantoonbare kennis van overige relevante regelgeving zoals Bibob, Waterwet en Wet natuurbescherming.

recruiter van de vacature

Frank Heessels

gerelateerde vacatures

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden