Projectleider wind- en zonne-energie (16 uur)

  • Category bouw en civiel ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9107926

Over de functie

De projectleider is de spil, trekker en uitvoerder in het te doorlopen project. De projectleider gaat het project-team voorzitten. De projectleider heeft regulier overleg met de bestuurlijk en ambtelijke opdrachtgever en met het projectteam (vertegenwoordiging van ambtenaren duurzaamheid van de vijf gemeenten, de vertegenwoor-diger van de provincie en de vertegenwoordigers van RVO).


Een meer uitgebreide omschrijving van de rol van de projectleider die we zoeken:

§  Verantwoordelijk voor realisatie van het afgesproken projectresultaat op de afgesproken manier en binnen de gestelde randvoorwaarden;

§  Waarborgen planning en deadlines;

§  Verantwoording af leggen aan de ambtelijk en bestuurlijke opdrachtgever;

§  Richting bepalen en de ambtelijk en bestuurlijke opdrachtgever hierin meenemen;

§  Richting bepalen en de verschillende afdelingen van de Kempengemeenten hierin meenemen met behulp van de vertegenwoordiger in de Kennis-pool (ruimte, communicatie, juridisch);

§  Coördineren en regulieren van principe verzoeken en toetsing en onderhandeling principeverzoeken aan de hand van de afgesproken keuze;

§  Draagt zorg voor informatie richting college en/of raad;

§  Verantwoordelijk voor het functioneren van het projectteam;

§  Voorbereiden 4-wekelijkse werkbijeenkomst;

§  Bijwonen 4- wekelijkse werkbijeenkomst;

§  Huiswerk 4-wekelijkse werkbijeenkomst;

§  Brengt integraal advies uit na raadpleging verschillende disciplines;

§  Communicatieactiviteiten.

Functie eisen

§  HBO- werk en/of denkniveau

§  Ervaring als projectleider

§  Kennis van wind- en zonne-energie

§  Bekendheid met het (politieke/bestuurlijke) speelveld waarin het project zich bevindt

§  Politieke sensitiviteit

§  Zelfstandig

§  Iemand die verbinding kan maken tussen alle verschillende stakeholders


We verwachten van de projectleider dat deze minstens gedurende 1 jaar beschikbaar is voor het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden. De beschikbaarheid zal liggen rondom 2 dagen per week, variabel inzetbaar afhankelijk van de drukte in het project. Graag voeren we de gesprekken in de week van 20 tot 24 augustus met de beoogde kandidaten. Uiterlijk 27 augustus stellen wij de kandidaten op de hoogte van de uitkomst. Vanaf begin september kan de projectleider starten met zijn/haar werkzaamheden. Er is een overleg met alle betrokken partijen gepland op 28 augustus a.s. Aanwezigheid hierbij is zeer wenselijk.Over het bedrijf

Maandag® biedt jou de gelegenheid om jouw kennis en vaardigheden bij verschillende organisaties in te zetten. Zo ben je verzekerd van de voordelen van een vaste werkgever en de voordelen van flexibel werken. Je krijgt een uitstekend salaris dat aansluit bij jou opleiding en werkervaring. Wij vergoeden alle zakelijke reiskosten op basis van €0,19 per kilometer. Vakantiedagen, vakantiegeld en een pensioenregeling behoren ook tot de voorwaarden. Via de Maandag® Academy krijg je ook ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.

recruiter van de vacature

Melissa Raijmakers

recruiter van de vacature

Melissa Raijmakers