Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region friesland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9107835

Over de functie

Dit zijn onder meer de werkzaamheden van een Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening:

·         Jij verzorgt de administratief-juridische begeleiding van bestemmingsplannen

·         Jij begeleidt (mede-) de wijzigings- en afwijkingsprocedures op grond van de Wro c.a.

·         Jij behandelt juridische vraagstukken op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling

·         Jij vertegenwoordigt de gemeente –intern en extern– bij bezwaar- en beroepszaken binnen het vakgebied

·         In voorkomend geval assisteer jij bij het voorbereiden en coördineren ten behoeve van de uitvoering van projecten

Functie eisen

·         Minimaal een afgeronde HBO-opleiding, op het gebied van planologie en/of ruimtelijke ordening

·         In de afgelopen 2 jaar ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie bij de gemeente

·         Kennis van en inzicht in het ruimtelijk ordeningsrecht (o.a. Wabo en Wro) en in aanverwante beleidsterreinen (verkeer, milieu etc.)

·         Inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en -verhoudingen

·         Een goede schrijfvaardigheid voor elke doelgroep (burgers, ondernemers, bestuurders, collega’s etc.)

recruiter van de vacature

Niels Zwikker

recruiter van de vacature

Niels Zwikker