Medewerker Stedenbouw / Stedenbouwkundige

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9104638

Over de functie

·       Het maken van stedenbouwkundige studies, kaders en (inrichtings-)plannen

·       Het adviseren in omgevingsaanvragen, beleidsnota’s, ruimtelijke projecten, beeldkwaliteit- en bestemmingsplannen

·       Het adviseren aan bestuurders over de haalbaarheid van het plan

·       Het contact met de aanvragers van de principeverzoeken

Functie eisen

·       Samenwerken: juist in een klein team is het nodig om samen te werken en met elkaar steeds opnieuw doelen te stellen en te profiteren van elkaars inbreng. Samenwerken is een basiscompetentie.

·       Bestuurlijke sensitiviteit: je hebt een goede politieke antenne

·       Communicatie: je drukt je mondeling en schriftelijk helder uit. Daarbij verplaats je je in de klant.

·       Resultaat- en procesgericht: je hebt een ‘hands—on’ mentaliteit

·       Omgevingsbewustzijn: Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed kunnen inspelen op het krachtenveld in de omgeving, Je kunt een evenwichtige afweging maken

tussen belangen van aanvragers, bestuurlijke belangen en juridische mogelijkheden

·       Adviesvaardig, je kunt onderhandelen en alternatieven bedenken zodat je adviezen geaccepteerd worden; 

·       Analytisch: ontwikkelingen kunnen signaleren en oplossingen bedenken

·       HBO met specifieke uitgebreide kennis op het werkterrein;

·       Minimaal 5-10 jaar werkervaring als medewerker stedenbouw en op het werkveld binnen de overheid;

·       Aantoonbare ervaring in het ontwerpen op verschillende schaalniveaus 

·       Kennis en ervaring op het gebied van projectmatig werken;

·       Ervaring met zaakgericht werken;

recruiter van de vacature

Fedoua Kabbaj

recruiter van de vacature

Fedoua Kabbaj