Projectleider Migratie vergunningssysteem

  • Category ict
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9102576

Over de functie

Voor een gemeente in de regio Flevoland zijn wij op zoek naar een Projectleider Migratie vergunningensysteem. In opdracht van de afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht, Handhaving) ga jij een projectplan opstellen voor de migratie van applicatie SBA naar LEEF.

De afdeling VTH (vergunningen, Toezicht, Handhaving) maakt al zeer geruime tijd gebruik van de (veel maatwerk bevattende) applicatie SBA van Standsbeheer B.V.  I.v.m. wensen van de afdeling en voorbereiden op de omgevingswet is besloten om een migratie te overwegen naar de opvolger van SBA nl. LEEF is ontwikkeld door dezelfde leverancier als SBA. De leverancier maakt met LEEF een stap richting standaardisatie van vergunningaanvragen en standaardisatie van uitwisseling van gegevens landelijke voorzieningen. Tevens is door de leverancier een voorschot genomen op het kunnen faciliteren van het werken volgens de nieuwe omgevingswet.

De hoeveelheid maatwerk die de afgelopen jaren is geïntroduceerd in de huidige SBA applicatie heeft de opdrachtgever in overleg met de IV organisatie doen besluiten om na een vooronderzoek eerst een detail projectplan op te laten stellen, voor een definitief besluit genomen zal worden of de migratie van SBA naar LEEF ook voldoende rendement zal opleveren.

De uitvraag beperkt zich in eerste instantie tot het samen met de leverancier opleveren van een voldoende uitgewerkt projectplan. Deze zal dienen als basis om de opdrachtgever een besluit te kunnen laten nemen  over het al dan niet uitvoeren van de migratie naar LEEF. Mocht fase 1 worden afgerond, zal jij als Projectleider ook ingezet worden voor fase 2, de uitvoering.


Er is in het vooronderzoek al materiaal opgeleverd dat voor een groot deel de basis kan zijn voor een aantal van de bovengenoemde producten. Er is b.v. al een lijst van processen en een quick scan gedaan of alle processen ook in LEEF ingericht kunnen worden.


Werkzaamheden

De taken betreffen in samenwerking met de leverancier:

1.       Analyse van de opdracht, opdrachtbeschrijving.

2.       Afstemming aanpak en planning met leverancier , key users afdeling VTH en ICTAR.

3.       Inventarisatie beschikbare informatie. AS-IS situatie.

4.       Proces sessies beleggen en resultaten verwerken. Mate van detail vooraf afgestemd.

5.       Met de opdrachtgever en ICTAR vervaardigen Business Case ter onderbouwing van het eerstvolgende besluit.

6.       Opstellen begroting voor uitvoering project.

7.       Voor zover nodig laten opstellen/aanpassen PSA (Project Start Architectuur), Privacy Impact Analysis (PIA), etc.

8.       Advies & voorstel voor vervolgtraject in samenwerking met leverancier en projectteam.


De resultaten zijn:

Het einddoel van het fase projectplan is het met de leverancier opleveren van de volgende producten:

1.       Projectplan / PID

2.       Overzicht te migreren processen, prioritering, maatwerk indicatie

3.       Planning

4.       Business case uitgewerkt

5.       Kosten calculatie

6.       PSA, PIA, etc.

7.       Concept offerte en contracten leverancier.


Functie eisen

We zijn op zoek naar een projectleider die kennis heeft van en ervaring heeft met informatievoorziening m.b.t. vergunningen. Het gaat in eerste instantie om het samen met de leverancier opstellen van een detail projectplan waarbij op basis de inventarisatie van de huidige processen in SBA én de informatievoorziening een projectplan opgeleverd wordt aan het VTH management ter besluitvorming.

Het gaat hierbij primair om het opleveren van een detail projectplan voor de migratie van SBA naar LEEF samen met de leverancier Standsbeheer B.V. .  Een vervolg stap kan na de besluitvorming zijn om ook de PL te zijn bij de uitvoering van het project.

Ook andere afdelingen binnen en buiten de gemeente zijn betrokken in deze processen. Deze zullen ook meegenomen moeten worden in de analyse, denk aan Financieel Beheer en ICTAR voor de IV-ondersteuning.


  • Minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur op ICT/bedrijfskundig vlak aangevuld met specifieke relevante trainingen en opleidingen, of vergelijkbaar
  • Meerjarige ervaring als projectleider bij de lokale overheid
  • Je bent IPMA C gecertificeerd
  • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van het domein van vergunningen, toezicht en handhaving
  • Ervaring met schrijven van adviezen, projectplannen en Business Cases
  • Je bent gewend te werken in een dynamische en complexe werkomgeving, waarin diverse belangen spelen zowel lokaal als regionaal.

Over het bedrijf

Stadsbeheer ondersteunt gemeenten, omgevingsdiensten en ministeries met softwareoplossingen binnen het domein van vergunningen, toezicht en handhaving. Door de nauwe samenwerking met klanten hebben wij een enorme kennis en kunde weten te vergaren. Dat maakt van Stadsbeheer een daadkrachtige ICT-specialist met grondige kennis van VTH-processen. Met als resultaat echt slimme softwareoplossingen. Het meest recente en complete systeem is LEEF. Een modulaire, webbased applicatie die het gehele traject van vergunningsverlening, toezicht en handhaving ondersteunt. LEEF is het antwoord van NU en is klaar voor toekomstige ontwikkelingen.

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva