Gedragswetenschapper

  • Category zorg-ggz zorg-vvt zorg-zorg overig zorg-ziekenhuizen
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9099942

Over de functie

Als gedragswetenschapper werk je met mensen die gedragsproblemen hebben. Je voert diagnostisch onderzoek uit en gaat samen met je cliënten aan de slag om de problemen te verminderen of op te lossen.

Cliënten

Je werkt met bijvoorbeeld kinderen en jongeren, mensen met beperkingen, psychiatrisch patiënten of gevangenen. Zij wonen of verblijven over het algemeen in een instelling of komen er voor dagbehandeling.

Onderzoeken en behandelen

Voor het onderzoek en de behandeling praat je met je cliënten en observeer je hun gedrag. Ook maak je gebruik van de input van andere professionals, zoals jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, psychologen en groepsleiders.

Coördineren

Je levert een vakmatige inbreng bij het op- en bijstellen van behandelplannen. De coördinatie van de zorg is jouw verantwoordelijkheid; je stemt de inbreng van de hulpverlenende instanties goed op elkaar af, bewaakt en evalueert de uitvoering van de behandeling. Als de hulpverlening dreigt vast te lopen, grijp jij in.

Adviseren

Je adviseert andere hulpverleners gevraagd en ongevraagd over het toepassen van therapieën. De leidinggevenden, uitvoerend medewerkers en ouders of verzorgers kunnen rekenen op jouw advies en ondersteuning.

Beleid ontwikkelen

Daarnaast bevorder je de deskundigheid van interne medewerkers. Je geeft voorlichting over rapportages, onderzoeksvragen, strafzittingen, omgangs- en bezoekregelingen en uithuisplaatsingen. Ook lever je bijdragen aan de ontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie. Je signaleert tekortkomingen in het hulpverleningsaanbod en maakt daar verbetervoorstellen voor.

Functie eisen

Je bezit een Master Pedagogische Wetenschappen of psychologie. Als je een HBO diploma in Toegepaste Psychologie hebt, dan kom je ook voor deze functie in aanmerking. Echter zien we dan wel graag enige werkervaring in dit werkveld op jouw cv terug. Als persoon ben je een gedreven professional met hart voor de zaak. Je vindt het leuk om in verschillende keukens te kijken (van verschillende instanties en instellingen) waardoor je jezelf steeds weer blijft ontwikkelen. 

Over het bedrijf

Maandag® biedt jou de gelegenheid om jouw kennis en vaardigheden bij verschillende organisaties in te zetten. Zo ben je verzekerd van de voordelen van een vaste werkgever en de voordelen van flexibel werken. Je krijgt een uitstekend salaris dat aansluit bij jou opleiding en werkervaring. Wij vergoeden alle zakelijke reiskosten op basis van €0,19 per kilometer. Vakantiedagen, vakantiegeld en een pensioenregeling behoren ook tot de voorwaarden. Via de Maandag® Academy krijg je ook ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden! Mocht je meer informatie willen hierover? Dan kun je contact opnemen met Melissa Raijmakers (Recruiter Zorg & Welzijn) via melissa.raijmakers@maandag.nl of via 06-57248020.

recruiter van de vacature

Melissa Raijmakers

recruiter van de vacature

Melissa Raijmakers