Beheerder kunstwerken en wegen

  • Category bouw en civiel
  • Region overijssel
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9088385

Over de functie

Als beheerder kunstwerken en wegen ben je in staat om te schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Je bent in staat om vanuit aanwezige (beleids)uitgangspunten, beheerkaders en toekomstvisie te redeneren en dit zorgvuldig onder woorden te brengen, ook bij soms tegengestelde belangen. Daarmee ben je sparringpartner voor de beheermanager op proces, organisatie en inhoud en geef je richting mee aan de vakadviseurs en operationeel beheerders. Je doorziet snel of aanwezig beleid vatbaar is voor verandering en/of herijking en je pakt hier vervolgens een initiërende rol in. Het schrijven van goede en beknopte (bestuurlijke) stukken en adviezen is jou op het lijf geschreven. Je legt daarnaast de verbinding met de andere vakgebieden én denkt en handelt vanuit het gebruik van de openbare ruimte. De aanwezige integrale BOR-visie biedt daarvoor de basis.

Je komt samen met je collega-beheeradviseurs tot een integraal Meerjaren Opgave Programma (MJOP), waarbij we vier jaar vooruit kijken. Vanuit het MJOP maak je samen met de vakadviseurs en operationeel beheerders de vertaalslag naar concrete maatregelplannen en leg je als spin in het web ook de verbinding met nieuwe ontwikkelingen c.q. groei van de stad. Hier maken ook de particuliere (ruimtelijke) initiatieven van derden onderdeel van uit. Belangrijk waarde is het (blijvend) kunnen leveren van maatwerk, vanuit de principes van één gemeente en één portemonnee. Dit heeft geleid tot een werkwijze die uitgaat van differentiatie en participatie en zich sterk richt op wat leeft er in de stad c.q. wijk.

Je zorgt dat beheer en nieuwe ontwikkelingen in elkaar grijpen en de beheerparagraaf weer zijn rol gaat vervullen. Het identificeren van meekoppelkansen én het beheer en onderhoud in lijn brengen met de andere agenda’s (o.a. mobiliteit, woningbouw, sociale agenda) is daarbij van groot belang en leidt tot het effectief en doelmatig inzetten van de beschikbare middelen. Onze opdrachtgever is daarnaast bezig een verkenning op het gebied van assetmanagement met een voor hen passende werkwijze met instrumenten die hierbij kunnen worden ingezet. Bij de verdere implementatie heb jij als beheeradviseur grijs hierbij een voortrekkende rol, zowel binnen het benodigde proces als de wijze waarop dit georganiseerd zal moeten worden binnen het cluster. De Zwolse speerpunten ten aanzien van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zijn hierbij van groot belang

Functie eisen

Om voor de functie in aanmerking te komen voldoe je aan de volgende functie-eisen:

  • Afgeronde HBO of WO opleiding, bij voorkeur in de richting Civiele Techniek of Technische Bedrijfskunde
  • Recente werkervaring op het gebied van advisering in wegbeheer en beheer van kunstwerken, met daarbij een ruime portie ervaring én/of affiniteit met asset management, risicogestuurd beheer en datagedreven innovatie

recruiter van de vacature

Babeth Hollander

recruiter van de vacature

Babeth Hollander