Senior Kostendeskundige.

  • Category bouw en civiel
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9085786

Over de functie

In verband met vele vragen voor inzet op kostendeskundigheid en de forse toename projecten, zoeken wij voor ondersteuning en advisering ten aan zien van kostendeskundigheid in civieltechnische en gebiedsontwikkelingsprojecten een ervaren Senior Kostendeskundige.


De hoofdtaken voor de specialist kostendeskundige bestaan onder andere uit:

·         Beoordeling kostenopgave derden kennis kostprijsopbouw producten en diensten vereist;                                                 

·         Toetsen kosten- en budgetramingen derden 

·         Beoordeling meerwerkclaims, kosten niveau en juistheid claims                                                   

·         Ramingen voor plafondbedragen bij UAV GC of BVA projecten                                                         

·         Ramingen variantenstudies                                       

·         Advisering bij onderhandelingen                               

·         Advisering in juridische trajecten t.a.v. kosten-aspecten en kennis van o.a. UAR, UAV (GC)

Functie eisen

We zoeken een ervaren senior kostendeskundige voor hoofdzakelijk infrastructurele bouwopgaves, bestaande uit riolering, wegenbouw, civiele kunstwerken , waterbouwkundige werken, openbare verlichting e.d. en daarnaast binnenstedelijke (woning)bouwopgaves. De vragen op het vlak van kostendeskundigheid zijn breder dan een eenheidsprijzencalculatie. De kostendeskundige is in staat om on demand advies en dienstverlening te verzorgen binnen de projecten. Hij of zij werkt veelal zelfstandig, maar levert het advies of de dienstverlening in nauw overleg met de projectmanagers en andere project-teamleden.

Wij zoeken een kostendeskundige met uitstekende communicatieve vaardigheden, technisch inhoudelijke kennis, met ruim voldoende ervaring met soortgelijke vraagstukken en met een hoge mate van flexibiliteit. Dienstverlening, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn kerncompetenties.

Wij verwachten dat de kostendeskundige niet alleen kennis heeft van marktprijzen, maar ook goed thuis is in de werkelijk kostenopbouw van de werken.

recruiter van de vacature

Annerose Verheul

recruiter van de vacature

Annerose Verheul