Constructeur

 • Category bouw en civiel
 • Region utrecht
 • opleidingsniveau hbo
 • remoteId 9085779

Over de functie

Je hebt als constructeur een belangrijke rol in je bijdrage aan veilige, duurzame en kwalitatief goede bouwwerken. Daarbij hoort het toetsen van (complexe) berekeningen en tekeningen van constructies waarbij rekening moet worden gehouden met omgevingsaspecten. Extern worden bevindingen met de aanvrager en ontwerpers van de bouwconstructie besproken. Intern werk je samen met de WABO-casemanager en de bouwinspecteur. Daar waar nodig doe je dat op locatie. 

VTH is een van de afdelingen die wijkgericht werkt. We gaan uit van de zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers maken het mogelijk dat zij zoveel mogelijk hun zaken zelf kunnen regelen. Daar waar dit niet kan faciliteren wij, van zorgen voor naar zorgen dat. De constructeur is gepositioneerd in een van de twee multifunctionele teams van de afdeling VTH. 

Leidende principes bij VTH zijn:

 • Veiligheid en gezondheid staat in ons werk voorop.
 • We werken vanuit de bedoeling: We houden ons aan de wet- en regelgeving en uitvoeringsvoornschriften en daarbinnen zijn we creatief en faciliteren bij de oplossing.
 • We zijn nieuwsgierig en aanspreekbaar: We praten mét inwoners en ondernemers in plaats van tegen. We luisteren goed, stellen verdiepingsvragen om te onderzoeken en kijken hoe het (wel) kan.
 • We zijn excellent in onze kernprocessen: Als afdeling verlenen we vergunningen, houden toezicht en handhaven als het nodig is. Dit doen we effectief en efficiënt.
 • We zijn dienstverlenend door in te spelen op veranderingen en ontwikkelingen en afgestemd op dienstverleningsconcept.

Functie eisen

 • Resultaatgericht handelen
 • Plannen en organiseren
 • Klantgericht handelen
 • Samenwerken
 • Relevante HBO- opleiding

recruiter van de vacature

Annerose Verheul

recruiter van de vacature

Annerose Verheul