Informatie Analist

 • Category ict
 • Region noord-holland
 • opleidingsniveau hbo
 • remoteId 9079472

Over de functie

Als Informatie Analist houd je, je bezig met verschillende en complexe informatie- en analysevraagstukken. Het kan dan gaan om aanpassingen van bedrijfsprocessen, het analyseren en beschrijven van de informatie-vragen of over regie op informatiebeheer bij de inrichting van informatiesystemen gericht op de business.

De senior informatieanalist voert de volgende werkzaamheden uit:

• Voeren van gesprekken met proceseigenaren m.b.t. behoeften en wensen; Voorstel in functionele termen voor vernieuwing en/of aanpassing bedrijfsprocessen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van de CIO en SAA;

• Regie op informatiebeheer bij de inrichting van informatiesystemen gericht op de business;

• Opstellen, bewaken en uitvoeren van beheerplannen informatiehuishouding, beleidsdocumenten en  interne procedures;

• Globaal ontwerp en acceptatiecriteria;

• Functioneel ontwerp en hierbij behorende dataspecificaties; Analyseren en beschrijven van de informatie-vragen, proces vereisten (aangepast en nieuw) en vereiste functionaliteit van de business (vraagkant);

• Inhoudelijke rechtvaardiging (impactanalyse en businesscase) voor de vernieuwing van applicaties op basis van een procesanalyse, informatieanalyse waarbij kosten en baten zijn afgewogen;

• Je spreekt de taal van de business domeinen.

Functie eisen

 • beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau opgedaan door werkervaring en door een Bachelor of Master Information Management, Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of een diploma in een soortgelijke richting;
 • heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling;
 • heeft de in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als informatieanalist of soortgelijke functie;
 • heeft werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie (pré);
 • heeft werkervaring en affiniteit met het Dienstverleningsdomein (pré). 

Over het bedrijf

De Informatievoorziening (IV) ondersteunt de lijnorganisatie en zijn hiervoor in vier eenheden (IVE's) georganiseerd. Per eenheid is er een Manager Informatievoorziening en is de afdeling verdeeld in een aantal teams: Proces- en Informatie Management Teams, Functioneel Beheer teams en Informatiebeheer Teams. De taken van de IVE bestaan uit:


 • Het op planmatige en gestructureerde wijze ontwikkelen van de informatievoorziening van (de onderdelen van) het cluster of de stadsdelen; • Het functioneel beheren, onderhouden en beschikbaar stellen van de informatievoorziening van het cluster (applicaties en gegevens);
 • Het verzorgen van de documentaire informatievoorziening en archivering;
 • Het plannen en bewaken van de bedrijfsvoering van de informatievoorziening.


De uitdaging voor de komende periode is om synergie en samenhang te creëren in de uitvoering van de IV-taken. Daar hoort een professionaliseringstraject voor de IV- medewerkers bij. Daarnaast geven de teammanagers leiding aan de organisatorische doorontwikkeling. Naast uniformering van de inzet van personeel en budget, moeten ook strategische uniformering en standaardisering van processen, gegevens, applicaties en beheer vorm worden gegeven.


De informatievoorzieningseenheid bestaat uit drie teams:

- functioneel beheer

- proces en informatiemanagement

- informatiebeheer


Het team Proces en Informatiemanagement (PIM) zorgt voor een blijvende fit tussen business en de Informatievoorziening en ICT voor de cluster Dienstverlening en Informatie. Het team bestaat uit specialisten als architecten, informatieanalisten, privacy- en informatiebeveiligers, demandmanagers en informatiemanagers. 


Het PIM team begeleidt de business bij hun IV/ICT projecten. Aan de hand van stedelijke kaders worden de wensen en eisen m.b.t. dienstverlening vertaald in de juiste informatievoorziening. Je zorgt voor de beschikbaarheid van de gevraagde informatievoorzieningen, zodat de organisatie de geplande resultaten kan leveren. Je schept kaders waardoor de vereiste structuur en samenhang tussen bedrijfsprocessen, informatiesystemen en technische infrastructuur gerealiseerd kan worden en gewaarborgd blijft. De informatie analist dient zelfstandig of vanuit een projectteam de functionele vraag op te halen, (impact) analyseren en voorstellen te doen voor functionele vernieuwing van applicaties en bedrijfsprocessen.  Op basis van de acceptatiecriteria en inrichtings- en dataspecificaties kan er dan een functioneel opgesteld worden. Vanuit deze taken draagt de Informatieanalist mede zorg dat de aanpassingen in de applicaties leiden tot de juiste business ondersteuning.

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva