Manager grond, vastgoed en markt

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9076522

Over de functie

In de reorganisatie is het uitgangspunt geweest dat binnen de Resultaat Verantwoordelijke Teams elke medewerker maar één direct hiërarchisch leidinggevende heeft, de RVT manager.

Als manager ben je een sterke (inhoudelijke) gesprekspartner van directie en bestuur en belangrijke externe stakeholders. Je bent in staat om flexibel te opereren op verschillende inhoudelijke en bestuurlijke niveaus en in verschillende rollen. Je bent zeer sensitief in politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je zorgt, als vanzelfsprekend, voor een constructieve samenwerking met collega managers binnen het cluster Stedelijke Ontwikkeling. Je bent hierin een verbinder.

De integraal manager die wij zoeken is een open, gedreven en verbindend leider. Je geeft op een inspirerende, resultaat- en mensgerichte wijze leiding. Je hebt een ondernemende instelling, zoekt naar de maatschappelijk en bestuurlijk beste oplossingen en bent daadkrachtig in je besluiten. 

Het team heeft een intensieve samenwerking met het Projectbureau, zo ook de manager aangezien je als manager GVM ambtelijke opdrachtgever voor een aantal grote projecten bent en in stuurgroep verband betrokken bent bij enkele complexe projecten . Een groot deel van de beschikbare teamcapaciteit wordt ingezet in de projectgroepen. Je vertegenwoordigt het team in externe (landelijke) overleggen en netwerken. 

De diversiteit aan beleidsterreinen, de bijzondere programma’s met een hoge politieke, bestuurlijke en publicitaire gevoeligheid, de complexiteit en omvang van de maatschappelijke en financiële verantwoordelijkheden, vragen van de manager GVM bijzondere vaardigheden en deskundigheid op sturing en monitoring van mensen en middelen.

Functie eisen

De manager die wij zoeken is een verbinder en een bruggenbouwer, zowel in- als extern. Je straalt senioriteit en vertrouwen uit. Je bent direct en open in je communicatie en weet duidelijk je visie en standpunten over de bühne te brengen. Je staat voor wat je zegt maar je kunt ook goed luisteren. Je bent toegankelijk en weet mensen op een natuurlijke manier voor je te winnen en aan je te binden. Humor en relativeringsvermogen zijn hierbij niet onbelangrijk.

Hiernaast: 


  • Heb je een afgeronde academische opleiding aangevuld met vaktechnische opleidingen.
  • Heb je kennis op het gebied van vastgoed(strategie), gebiedsontwikkeling en project- en programmafinanciering.
  • Weet je de verbinding te leggen tussen grond, vastgoed en markt. 
  • Ben je een ervaren en betrokken peoplemanager die onderlinge samenwerking bevordert en de medewerkers coacht en faciliteert in hun persoonlijke ontwikkeling en groei.
  • Ben je een strategisch gesprekspartner op directie en bestuurlijk niveau en voor externe partijen 
  • Weet je wat er in de markt speelt en zoek je met een open attitude de samenwerking op met (potentiële) investeerders, vastgoedeigenaren en particulieren.


Beloning:

Het betreft een boeiende full time functie (36 uur) in een dynamische, sterk veranderde en professionele werkomgeving. Hier past een gedreven manager GVM bij die daadkrachtig is en op een natuurlijke wijze de verbinding aangaat. De functie is gewaardeerd in schaal 13 (CAR UWO) maar gezien de opgaven die de komende jaren gerealiseerd moeten worden, behoort een arbeidsmarkttoelage in schaal 14 tot de mogelijkheden.


Over het bedrijf

Leiden als internationale Kennisstad heeft met complementaire kennis- en cultuurinstellingen, Bio Science Park en een hoog opgeleide bevolking een groot innovatief potentieel. Om dit te (blijven) benutten, investeren Leiden en regio in innovatie en in het aantrekken en vasthouden van talent. Kennis ten behoeve van de duurzame ontwikkeling in wonen, werken, erfgoed en mobiliteit heeft daarbij de bijzondere aandacht. Een aantrekkelijke en vitale stad vraagt erom dat stad en regio op één lijn werken aan dezelfde opgaven met eenzelfde ontwikkelingsrichting voor de toekomst. De veranderende verhouding tussen partners, bewoners en gemeente wordt steeds meer merkbaar. (Kennis)Instellingen, bedrijven, organisaties en (groepen) bewoners hebben (vanuit hun vakkennis) ideeën over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.

Samen met partners en regio (variërend van initiatief tot uitvoering), de stad en de leefomgeving ontwikkelen en inrichten, vraagt om medewerkers die dit organiseren en hier goed op inspelen.

De opgaven voor stad en regio hangen onderling sterk samen en vragen om samenhang in de aanpak. Het cluster Stedelijke Ontwikkeling werkt daarom cluster breed met een transparante, dynamische ontwikkelagenda.

De manager die zij zoeken gaat leiding geen aan het Resultaat Verantwoordelijke Team (RVT) Grond, Vastgoed en Markt (GVM). Het RVT GVM maakt onderdeel uit van het cluster Stedelijke Ontwikkeling. De visie van het RVT GVM is: “We laten ons inspireren door buiten, zijn een betrouwbare partner en ontwikkelen ook eigen initiatieven die passen binnen de vitale kennisstad en de krachtige regio. Ruimte is immers een schaars en kapitaalintensief goed en vereist zorgvuldigheid”.

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul