Arbeidskundige

 • Category sociaal domein
 • Region gelderland
 • opleidingsniveau hbo
 • remoteId 9065602

Over de functie

De arbeidsdeskundige is een goed geïnformeerde, integere gesprekspartner die helder uitlegt hoe hij tot zijn oordeel is gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de klant. Hij maakt voor en met de klant inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn en wat daarvan de consequenties zijn, zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken. Dat de arbeidsdeskundige bij zijn oordeelsvorming voor zover mogelijk aansluit bij de visie van de klant draagt bij aan diens acceptatie van het oordeel. De arbeidsdeskundige is zelf eigenaar van zijn competentieontwikkeling en dient zich steeds af te vragen hoe het eigen functioneren (en het proces waarin men een rol speelt) verder kan worden verbeterd. Het ontwikkelen van de competenties die hierbij een rol spelen wordt o.a. ondersteund door instrumenten als peer review, self assessment en benchmarking. De nadruk ligt hierbij op leren reflecteren, met de nadruk op de persoon van de arbeidsdeskundige en zijn professionele relaties. De arbeidsdeskundige reflecteert op de eigen beroepsuitoefening (kennis, kunde en attitude), beschrijft zijn bevindingen in een persoonlijk portfolio en deelt ze met collega’s, om aan de hand van hun feedback zijn eigen vervolgacties te kunnen bepalen en, in overleg met zijn manager, vorm te geven. Zo ontwikkelt hij niet alleen zichzelf maar draagt hij tegelijkertijd bij aan de professionele ontwikkeling van zijn beroepsgroep. De arbeidskundige handelt vanuit een door Hobéon SKO gecertificeerde body of knowledge en vanuit ethische waarden, die door de SRA in gedragsregels zijn vastgelegd. De AD is daarmee aanspreekbaar op het ethisch en integer handelen. De registerarbeidsdeskundige die staat ingeschreven bij SRA is tuchtrechtelijk aansprakelijk en, indien bemiddeling mislukt via de Arbeidsdeskundig Ombudsman, is de Arbeidsdeskundige onderworpen aan het oordeel van een Arbeidsdeskundig Tuchtcollege en in hoger beroep spreken we van een Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

Functie eisen

 • Je hebt een (relevante en afgeronde) HBO opleiding.
 • Je hebt een erkende afgeronde AD opleiding (post HBO opleiding).
 • Je hebt de interne UWV AD opleiding afgerond.
 • Je bent gecertificeerd arbeidsdeskundige volgens Hobéon-SKO en geregistreerd SRA.
 • Je onderhoudt je eigen vakkennis en ervaring op het gebied van arbeid, participatie en re-integratie.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en protocollen.
 • Je gebruikt de voor zijn vakgebied relevante procedures, processen en systemen.
 • Je kent en begrijpt de meest voorkomende consequenties van ziektebeelden op het menselijk functioneren in zijn context (kunnen toepassen van relevante modellen zoals International Classification of Function, Disability and Health – ICF, Trimbos of Wanberg).


Over het bedrijf

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bied het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Het UWV voert deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

recruiter van de vacature

Vera Enklaar

recruiter van de vacature

Vera Enklaar