Casusregisseur Jeugd

  • Category sociaal domein
  • Region overijssel
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9064614

Over de functie

Opvoeden van kinderen gaat niet altijd zoals ouders dit willen. En soms hebben ouders hier handvatten voor nodig. Jouw takkenpakket bestaat daarom uit het voeren van gesprekken met kinderen en/of ouders. Het doel hiervan is samen, integraal tot passende oplossingen te komen. Dit betekent dat er eerst moet worden nagegaan wat er binnen het netwerk opgelost kan worden. Jij kan hierin de verantwoordelijkheid nemen, maar ook doorpakken en ondernemen. De gemeente is het vangnet wanneer dit niet lukt. Ook maak je een veiligheidsinschatting en breng je casus ter bespreking tijdens een multi disciplinair overleg. Jij hebt als casusregisseur de regie in het proces naar jeugdhulp.

De gemeente waar je voor gaat werken is aangewezen voor alle hulpvragen binnen een gezin rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het team waarin je komt is een leuk team met veel verschillende kennis en expertise op het gebied van jeugdhulp. Er is een fijne werksfeer waarin ieder collega, door de individuele kennis, een waardevolle aanvulling is binnen het team en het team daarom op elkaar ingespeeld is. Er is ruimte voor het uitwisselen van kennis en casuïstiek overleg. 

Feitje: je gaat werken voor een gemeente met veel historie & cultureel erfgoed, stadsrechten en ruim 50.0000 inwoners!

Functie eisen

De opdrachtgever zoekt een professional, voor minimaal 1 jaar, die:


• minimaal 1 jaar recente werkervaring heeft binnen een centrum voor jeugd en gezin of een sociaal wijkteam en

werkzaam is geweest in de jeugdhulpverlening;

• goed kan omgaan met drukte door veel aanvragen voor hulpverlening met inhoudelijke complexiteit van casuïstiek;

met de transitie en het samengaan met de gemeente zoeken ze een aanvulling voor het team;

• een rugzak met werkervaring, kennis en expertise meebrengt om het team te kunnen ondersteunen met jeugdhulpverlening

in de breedste zin van het woord;

• zelfstandig kan functioneren binnen het team, werk ziet liggen en initiatief neemt om werk op te pakken; er is altijd ruimte voor

vragen en overleg maar door de drukte zoeken ze iemand die meteen kan meedraaien in het team;

• in het bezit is van een SKJ-registratie;

• als pré kennis heeft van ''verve/save'' en/of ''signs of safety''.

recruiter van de vacature

Burcu Nijzing - Serinci

recruiter van de vacature

Burcu Nijzing - Serinci