Planoloog / Planjurist

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9063858

Over de functie

Je rol

Je komt op de afdeling Stedelijke Ontwikkeling te werken, waar je jouw collega’s en de gemeente Zoetermeer adviseert over ontwikkelingen binnen de fysieke leefomgeving. Je werkt mee aan het tot stand komen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan voor Zoetermeer. Je bent betrokken bij vraagstukken, gebiedsontwikkelingen en projecten die voortkomen uit de groeiambities van de stad en de opgave om de kwaliteit van de stad op peil te houden. Je adviseert daarin ook op strategisch niveau over de proactieve inzet van het moderne RO instrumentarium in de geest van de omgevingswet. Daarnaast coördineer je met gemak bestemmingsplannen en adviseer je over bouwinitiatieven die niet binnen de geldende bestemmingsplannen passen.


Deze functie is ingeschaald in schaal 12

Functie eisen

Gunningscriteria (weging)


·         Minimaal afgeronde academische opleiding (10 punten).

·         Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als planoloog/planjurst in de afgelopen 10 jaar (40 punten)

·         Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig matig werken m.b.t. advisering en projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en planologie bij een overheid in de afgelopen 5 jaar (40 punten)

·         Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten)


In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de hoogst scorende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:


Samenwerken is jou op het lijf geschreven. Je bent overtuigend en een natuurlijke verbinder. Jouw analytische vermogens zijn gekoppeld aan prima communicatieve vaardigheden en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Jij kunt jouw collega's niet alleen adviseren, maar ook goed motiveren en waar nodig samenbrengen. Je bent in staat om vanuit de opgave te werken in plaats van het sectorale belang of de letter van de wet. En je bent in staat om (praktische) oplossingen te vinden voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien.


Andere eisen:


·         Je beschikt over een academische opleiding Planologie, bij voorkeur met een bestuurskundige achtergrond;

·         Je hebt minstens 5 jaar relevante (gemeentelijke) werkervaring binnen het vakgebied

·         Je hebt minstens 5 jaar aantoonbare ervaring met planologische procedures en (politieke) besluitvormingsprocessen;

·         Je hebt kennis van de Omgevingswet (ervaring met de Omgevingsvisie is een pré);

·         Je hebt ervaring met standaarden en (wettelijke) eisen die gesteld worden aan Wro-producten, zoals ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen;

·         Je hebt realiteitszin: je schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.

Over het bedrijf

Organisatie

Deze gemeente heeft zich de afgelopen decennia in rap tempo ontwikkeld van een dorp tot een volwaardige stad met zo’n 125.000 inwoners. Een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Kortom een aantrekkelijke stad! Maar de stad is niet af. De komende jaren gaat de gemeente werken aan een aantal grote uitdagingen, zoals het binnenstedelijk toevoegen van 10.000 tot 16.000 woningen, de energietransitie , investeren in de bestaande wijken en de noodzakelijke grootschalige gebiedstransformaties voor woningen en ruimte voor bedrijvigheid. Het gaat daarbij om een samenhangende aanpak voor woningbouw, sociale voorzieningen, duurzaamheid, groen en natuur, onderwijs, cultuur en sport, bereikbaarheid en economische ontwikkeling.


De gemeente is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul