Planeconoom

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9062967

Over de functie

Ben jij in staat als planeconoom nieuwe projecten snel te doorgronden? Dan wordt het tijd voor een nieuwe Maandag®!


Waar vroeger de focus lag op omvangrijke uitleglocaties voor woningbouw, verschuift de aandacht nu naar het herontwikkelen en transformeren van een bestaande stad. Zorgen voor een goed ingerichte ruimte in een gemeente waar mensen zich thuis voelen om te wonen, werken en verblijven. Het team projecten en grondzaken bestaat uit projectmanagement, projectondersteuning, stedenbouw, planeconomie en grondzaken.


Als financieel specialist op het gebied van gebieds- en grondexploitaties draag je bij aan financiële advisering, sturing en beheersing van gemeentelijke en particuliere projecten.

Je geeft advies over vormen van grondbeleid, samenwerkingsvormen, stuurt taxaties aan en toetst complexe business cases. Daarnaast beheer je de lopende grondexploitaties.

Je beschikt over ruime ervaring op het gebied van de risico’s bij gebiedsontwikkeling en analyses, kostenverhaal (exploitatieplannen) en vastgoedberekeningen. Je adviseert de projectleider, waar het gaat om de ontwikkelstrategie in relatie tot de financiële haalbaarheid en de risico’s, en draagt bij aan onderhandelingen in particuliere projecten of bij PPS.

Je hebt uitgebreide kennis van het werkveld van gebiedsontwikkeling, planeconomie, vastgoed rekenen en in de rol van adviseur. Je bent analytisch sterk, bezit over goede communicatieve vaardigheden (mondeling, schriftelijk) en hebt oog voor tegenstrijdige belangen.

Functie eisen

• Jij hebt een voor de functie relevante afgeronde HBO of WO-opleiding (bijvoorbeeld in de richting van ruimtelijke ordening, planologie, economie of civiele techniek/bouwkunde);

• Jij hebt minimaal 5 jaar ervaring als planeconoom in gemeentelijke organisaties;

• Jij bent in het bezit van ruime ervaring op het gebied van grondexploitaties en vastgoedberekeningen;

• Jij beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Wro en het gemeentelijke kostenverhaal;

• Jij hebt ervaring met (samen)werken met marktpartijen en contractvorming processen;

• Jij beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling.


Jij bent in staat om naast de financiële haalbaarheid actief met de projectmanager mee te denken over de ontwikkelstrategie. Daarnaast ben je erop gericht resultaten te bereiken. Je bent betrouwbaar en nauwkeurig, ook wanneer er onder druk moet worden gepresteerd. Je bent in staat alternatieven te bedenken en risico’s te formuleren en kan hier op een professionele manier met projectmanagers en externe partijen over communiceren. Je kunt de projectmanagers en de vastgoedjurist bijstaan in onderhandelingen zowel over grondprijzen als over kostenverhaal. Je bent klantgericht en in staat om en in een korte tijd de gestelde doelen te behalen.

Enthousiast over deze functie? Stuur je CV naar onderstaand e-mailadres of bel mij even voor meer informatie over hoe ik jou aan deze baan kan helpen!

recruiter van de vacature

Moniek Teunissen

recruiter van de vacature

Moniek Teunissen