Senior Beleidsadviseur Wonen met juridische ervaring gezocht

 • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
 • Region noord-holland
 • opleidingsniveau wo
 • remoteId 9043447

Over de functie

Zoeklicht is een samenwerkingsverband tussen binnen-en buitengemeentelijke partijen voor de aanpak van woon-, inschrijvings- en uitkeringsfraude. Deze samenwerking en bijbehorende gegevensuitwisseling is vastgelegd in Convenant Zoeklicht. Vanwege een nieuwe werkwijze dient het huidige Convenant te worden aangepast en worden voorgelegd aan alle zoeklichtpartners.

Jij wordt onderdeel van het projectteam Zoeklicht. Jij onderhandelt, schrijft en legt een nieuw Convenant Zoeklicht voor. Je onderhoud en benut de netwerken binnen en buiten de gemeente. Hiernaast zie je toe op de voortgang van de afgesproken prestaties met partners en werk je projectmatig. Verder volg je actief de ontwikkelingen op het vakgebied en wordt dit door jou vertaald naar concrete acties en adviezen.

Functie eisen

 • Je hebt een Master Rechten, specialisatie privacy of minimaal 3 jaar werkervaring binnen privacy vakgebied in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt sterk resultaatgerichte persoonlijkheid;
 • Je kunt de wensen van verschillende (zoeklicht) partners inventariseren;
 • Jij kan onderhandelen en met een convenantvoorstel komen waarin alle partners zich kunnen vinden;
 • Je hebt kennis en ervaring met betrekking landelijke- en europese privacywetgeving.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met de Huisvestigingswet opgedaan in de afgelopen 8 jaar.
 • Ervaring met het opstellen van Convenanten.
 • Ervaring met bestuurlijk en ambtelijke advisering.


Over het bedrijf

Binnen de gemeente Amsterdam ben je werkzaam binnen het (beleids) Team Woninggebruik, deze is onderdeel van de afdeling Toezicht en Handhaving. Deze afdeling houdt zich bezig met de aanpak van woonexcessen in Amsterdam zoals illegale pensions, illegale hotels, leegstand, huisjesmelkerij en de aanpak van onderhuur in Zoeklichtverband.

recruiter van de vacature

Moniek Teunissen

recruiter van de vacature

Moniek Teunissen