Projectleider Inclusie

  • Category sociaal domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9040797

Over de functie

De lokale beleidsnota “De Toegankelijke Samenleving” is in 2016 in de organisatie vastgesteld. Dit plan is tot stand gekomen in nauw overleg met alle betrokken partijen. Deze nota vormt de lokale inclusieagenda van de organsatie. Toegankelijkheid is niet alleen een kernwaarde van de organsatie maar per 2017 ook een wettelijke taak. Deze nieuwe wetgeving vloeit voort uit de ratificatie van het VN-Verdrag voor mensen met beperkingen en zet de organisatie in een regie- en aanjaagrol. 


Je gaat projectplannen maken en uitvoeren voor de in de nota genoemde projecten. Specifiek gaat het om projecten gericht op bewustwording van rollen en taken binnen de organisatie en bij de verschillende partijen daarbuiten. In samenwerking met de landelijke koepel Ieder(in) voer je de projecten gericht op levensloopbestendig uit, een mogelijk toegankelijkheidslabel voor gebouwen en de ontsluiting van informatie mbt toegankelijkheid op. Ook de versterking en positionering van ervaringsdeskundige partijen moet structureel worden opgepakt.

Functie eisen

  • Je hebt minimaal een afgeronde HBO Bachelor opleiding.
  • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider.
  • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij of voor een gemeentelijke instelling.
  • Je hebt minimaal 2 referenties.

recruiter van de vacature

Leroy Vitasovic

recruiter van de vacature

Leroy Vitasovic