Projectleider doorontwikkeling Treiteraanpak

  • Category sociaal domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9032301

Over de functie

Weet jij mensen te enthousiasmeren en voel je je als een vis in het water als het gaat om het promoten en het verbinden van verschillende partners binnen het veiligheidsdomein. lees dan snel verder!

De Projectleider ondersteunt de Programmamanager Treiteraanpak bij het verbinden van de ervaringen uit het programma om deze ook bij andere problematiek te kunnen benutten; De projectleider is een bruggenbouwer richting de andere relevante aanpakken binnen het AcVZ, partners en gemeentelijke onderdelen. Beoogde resultaten zijn een AcVZ-brede, structurele samenwerking met de corporaties en bredere aandacht voor slachtoffers bij (andere vormen van) overlast. Je stelt daarvoor een projectplan op en voert het uit, trekt samen op met andere projectleiders binnen het AcVZ en brengt het AcVZ actief onder de aandacht van de corporaties en zorgt voor draagvlak bij de andere gemeentelijke onderdelen en de partners. Daarnaast treedt de Projectleider zelfstandig op voor diverse andere projecten binnen de Treiteraanpak. De functie vraagt inzicht in en grondige kennis van het werkveld en de daarmee samenhangende specifieke en complexe problematiek.

Functie eisen

-Je bent in het bezit van een erkende WO diploma Criminologie;

-Minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) en kennis van een woningcorporatie en minimaal 1 jaar in de afgelopen 5 jaar als adviseur/onderzoeker bij een afdeling Openbare Orde en Veiligheid;

-Ervaring met advisering van een Burgemeester;

-Ervaring met het maken van de vertaalslag tussen beleidsadvisering en beleidsrealisatie;

-Aantoonbare ervaring met het opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevant netwerk;

-Werkzaam binnen een gemeente, waarbij een voorkeur is voor een G4, provincie/Rijk of 100.000+ gemeente.

-Ervaring op het gebied van leefbaarheid, woonoverlast en jongerenoverlast;

recruiter van de vacature

Leroy Vitasovic

recruiter van de vacature

Leroy Vitasovic