Procesmanager Amsterdam Bereikbaar

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9032333

Over de functie

Jij doet niet anders dan proces gestuurd werken en bevindt je graag in een complexe omgeving met verschillende stakeholder. Dan is de rol van Procesmanager voor jou weg gelegd!

Amsterdam Bereikbaar

De bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam staat de komende 10 jaar onder druk vanwege een grote hoeveelheid uiteenlopende bouwprojecten weg en spoor (trein, metro, tram). De geplande werkzaamheden, evenementen en overige ontwikkelingen beïnvloeden elkaar en hebben een aanzienlijke impact op zowel het hoofdwegennet als het onderliggend en stedelijk wegennet en het openbaarvervoernetwerk, en daarmee op de bereikbaarheid in de regio. Rijkswaterstaat WNN, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, ProRail en de provincie Noord-Holland hebben de handen ineengeslagen om in samenwerking de regio Amsterdam bereikbaar te houden: Amsterdam Bereikbaar. Amsterdam Bereikbaar heeft als ambitie dat de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden met een acceptabele verkeershinder voor gebruikers, bewoners, bezoekers en bedrijven zodat het gebied bereikbaar blijft.

Werkgroepen, tijdelijke projecten en clusters:

De samenwerkende organisaties leveren vier regisseurs die sturing geven aan Amsterdam Bereikbaar. De regisseurs geven opdrachten aan werkgroepen, clusters en projecten. In de werkgroepen, tijdelijke projecten en clusters vindt de inhoudelijke uitvoering plaats. In deze gremia zijn de belangen ondergeschikt aan de inhoudelijke opdracht en expertise die de medewerkers inbrengen. Als dit tot knelpunten leidt wordt dit opgeschaald naar de regisseurs. De regisseurs worden ondersteund door de procesmanager en een ondersteuner/secretaris.

Er zijn 3 permanente werkgroepen:

  • Communicatie
  • Community vorming
  • Monitoring en evaluatie.

Werkzaamheden

• Ondersteunt het regisseursteam in o.a. de besluitvorming, hun vergaderingen, de voorbereiding van directeuren overleggen en het intakeproces van opdrachten naar de werkgroepen;

• Maakt verbinding tussen de werkgroepen, tijdelijke projecten en clusters;

• Verwerkt de plannen van werkgroepen, uitkomsten van projecten en behoeften vanuit clusters in jaarplannen;

• Bewaakt de voortgang en maakt voortgangsrapportages.

Functie eisen

• Je bent in bezit van een erkend WO-diploma;

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring, opgedaan in de laatste 8 jaar, in een senior functie in een omgeving met complexe krachtenvelden;

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met proces gestuurd werken en portfoliomanagement;

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een complexe omgeving met meerdere stakeholders en verschillende belangen;

• Je bent in bezit van uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en in staat om visueel georiënteerde presentaties en verslaglegging (dashboards) op te stellen.

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman