Toezichthouder grijs

  • Category bouw en civiel
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo mbo
  • remoteId 9032341

Over de functie

De uitvoerend toezichthouder grijs wordt gezien als de ambassadeur voor de beheer- en onderhoudstaken van het werkveld grijs in een aangewezen gebied en is hierbij verantwoordelijk voor de kwaliteit en het toezicht op de uitvoering van taken binnen het gebied. Hierbij houdt je toezicht op de werkzaamheden die worden uitgevoerd door aannemers. Je controleert of het werk is uitgevoerd conform de afspraken die zijn vastgelegd in een bestek of werkomschrijving. Dit betekent dat je zelfstandig en samen met de aannemer een gebied schouwt op de uitgevoerde werkzaamheden. Op basis van de schouw neem je waar nodig maatregelen om niet of onjuist uitgevoerde werkzaamheden door de aannemer te laten herstellen. Vaktechnisch en administratief beheer, zoals het opstellen van schouwrapportages en het aanschrijven van externe bedrijven is hierbij tevens een noodzakelijk onderdeel van je werkzaamheden.

Functie eisen

Wat wij vragen

• Je hebt een werk- en denkniveau mbo 4+ en ruime (algemene) vakinhoudelijke kennis op het gebied van grijsonderhoud; wegverharding, riolering, speelvoorzieningen, bebording en wegafzettingen.

• Je hebt ruime kennis van en ervaring met het werken met de RAW besteksystematiek en bent in staat deze kennis te delen en over te brengen.

• Je bent in staat om met een integrale blik te kijken naar de openbare ruimte, waarbij enige kennis van andere vakdisciplines zoals groen van belang is.

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

recruiter van de vacature

Kim van der Plas

recruiter van de vacature

Kim van der Plas