Expert informatievoorziening

 • Category ict
 • Region zuid-holland
 • opleidingsniveau hbo
 • remoteId 9032238

Over de functie

Expert op het gebied van Informatievoorziening!?

Voor de Politie Rotterdam zoek ik een Expert op het gebied van Informatievoorziening.

De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst.

De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. Zij adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke technologie-, proces- en organisatieveranderingen, levert de benodigde input voor de P&C cyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de informatiearchitectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening Experts. In het team Informatievoorziening Experts is het specialisme requirement analyse ondergebracht.

Het Team Informatievoorzieningexperts (IVE) bestaat uit twee onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert en Requirement Analyse. Het Team Informatievoorzieningexperts verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement en requirement analyse. Het team houdt zich onder meer bezig met de advisering en uitvoering van vraagarticulatie op Informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken en het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties. Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening.

 • Je bent verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van gewenste producten. Hierbij houd je zelf de deadlines in de gaten en ben je verantwoordelijk voor je eigen werkplanning en bewaakt de voortgang.
 • Je adviseert over informatievraagstukken in de vorm van vakinhoudelijk onderzoek, analyse of plan.
 • In overleg met de (Coördinerend) Businessexpert concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken, opleveren van gevraagde documenten, analyses, vooronderzoeken etc. om te komen tot een resultaat.
 • Je zorgt voor een effectieve werkuitvoering overeenkomstig de vastgestelde planning, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang hiervan.
 • Je treedt op als intermediair tussen de coördinerend Businessexpert en de vraagorganisatie waar je voor werkt en bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanagementadviseur binnen een organisatie (2500+) (bij voorkeur binnen de (semi-)overheid).
 • In het bezit van relevante informatiemanagement opleidingen.
 • Ageronde Prince 2 opleiding.
 • Afgeronde Scrum / Agile opleiding.
 • Aantoonbare werkervaring met Agile, Scrum of vergelijkbaar.
 • Ervaring op conceptueel niveau in de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirementanalyse.
 • Goede kennis van de (politiële) informatievoorziening en ervaring met het gebruik van gangbare standaard tools binnen het vakgebied.

recruiter van de vacature

Thomas van de Kamp

recruiter van de vacature

Thomas van de Kamp