Programmasecretaris Amsterdam Bereikbaar

 • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
 • Region noord-holland
 • opleidingsniveau hbo
 • remoteId 9032203

Over de functie

Ben jij een ervaren project-/programmasecretaris met ervaring op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit?

Amsterdam Bereikbaar

De bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam staat de komende 10 jaar onder druk vanwege een grote hoeveelheid uiteenlopende bouwprojecten weg en spoor (trein, metro, tram). De geplande werkzaamheden, evenementen en overige ontwikkelingen beïnvloeden elkaar en hebben een aanzienlijke impact op zowel het hoofdwegennet als het onderliggend en stedelijk wegennet en het openbaarvervoernetwerk, en daarmee op de bereikbaarheid in de regio. Rijkswaterstaat WNN, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, ProRail en de provincie Noord-Holland hebben de handen ineengeslagen om in samenwerking de regio Amsterdam bereikbaar te houden: Amsterdam Bereikbaar. Amsterdam Bereikbaar heeft als ambitie dat de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden met een acceptabele verkeershinder voor gebruikers, bewoners, bezoekers en bedrijven zodat het gebied bereikbaar blijft.

Werkgroepen, tijdelijke projecten en clusters:

De samenwerkende organisaties leveren vier regisseurs die sturing geven aan Amsterdam Bereikbaar. De regisseurs geven opdrachten aan werkgroepen, clusters en projecten. In de werkgroepen, tijdelijke projecten en clusters vindt de inhoudelijke uitvoering plaats. In deze gremia zijn de belangen ondergeschikt aan de inhoudelijke opdracht en expertise die de medewerkers inbrengen. Als dit tot knelpunten leidt wordt dit opgeschaald naar de regisseurs. De regisseurs worden ondersteund door de procesmanager en een ondersteuner/secretaris.

Er zijn 3 permanente werkgroepen:

 • Communicatie
 • Community vorming
 • Monitoring en evaluatie.

Werkzaamheden:

 • Ondersteunt het regisseursteam en de procesmanager in o.a. organisatie van vergaderingen, bijeenkomsten, de voorbereiding van directeurenoverleggen en de administratieve kant van het intakeproces van opdrachten naar de werkgroepen;
 • Faciliteert de onderlinge contacten tussen werkgroepen en betrokkenen bij Amsterdam Bereikbaar;
 • Ondersteunt bij het opstellen van voortgangsrapportages, inclusief financiële verslaglegging;
 • Legt verslag van vergaderingen en bijeenkomsten;
 • Beheert de gezamenlijke agenda van activiteiten en mijlpalen;
 • Verzorgt de aanschaf van kleine benodigdheden iov de regisseurs of procesmanager;
 • Beheert het gezamenlijk archief;
 • Stelt brieven of (eenvoudige)documentatie op.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal 2 jaar ervaring, recent opgedaan, in een vergelijkbare functie.;
 • Aantoonbare ervaring in een complexe omgeving met veel stakeholders en soms verschillende belangen, aan te tonen middels projectbeschrijving van max. 0,5 A4 met daarin de contactgegevens van een referent en de organisatie, duur en inhoud van het project;
 • Kennis van visueel georiënteerde presentaties en verslaglegging (dashboards), je bent handig met PowerPoint of andere presentatietools.

Bij voorkeur beschik je ook over:

 • Kennis van en ervaring met officemanagement in een complexe omgeving;
 • Aantoonbare ervaring in het mobiliteitsdomein.

recruiter van de vacature

Mai Pham

recruiter van de vacature

Mai Pham