Toezichthouder groen

  • Category bouw en civiel
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau mbo hbo
  • remoteId 9032196

Over de functie

Toezichthouder groen

Ben jij een ervaren en gedreven toezichthouder die allround inzetbaar is?

Deze werkplek is een veilige werkomgeving, waar ruimte is voor durven doen!

Om echt te durven doen, werken we op een eenduidige manier en met duidelijke waarden als vertrekpunt: open, integer, actief, samenwerkend en ondernemend.

Functieomschrijving

Het team Groen van de afdeling Beheer Openbare is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de openbare ruimte.

De thema's "schoon" en "Wegen, Water en Technische Dienst vallen niet onder de directe verantwoordelijkheid van het team.

Werkzaamheden

• Als toezichthouder controleer je de kwaliteit van de uitvoering van onderhoudscontracten.

• Je rapporteert over kwaliteit en voortgang aan de directievoerder en projectleider, en verwerkt de projectinformatie in de beheerdatabase.

• Je bent contactpersoon voor omwonenden en je ziet toe op bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) tijdens de uitvoering.

• Je stuurt de dagelijkse werkzaamheden aan van de opdrachtnemers en zorgt ervoor dat de productie en kwaliteit van het geleverde werk goed is.

• Daarnaast heb je een directe samenwerking met de directievoerder.

• Je houdt toezicht op en toetst de inspanningsverplichting op beeldkwaliteitsbestekken en RAW bestekken voor het onderhoud aan groen in de openbare ruimte van het stadsdeel.

• Je houdt toezicht op naleving van vergunningen en BLVC afspraken bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

• Je voert relevante informatie/mutaties in, in het beheersysteem, en je levert relevante informatie aan de kaartbeheerder aan.

Functie eisen

Wat heb jij in huis?

• Je bent een ambitieuze toezichthouder met oog voor de omgeving en de wensen van de inwoners.

• Je hebt ervaring in het vakgebied en bent bereid te leren en te ontwikkelen.

• Je bent in staat taken snel eigen te maken en zelfstandig mee te draaien in het team.

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden met inwoners, collega's en bestuur.

• Je onderschrijft de kracht van participatie en weet dit toe te passen in je werk.

Functie eisen

Wat heb jij in huis?

• Je bent een ambitieuze toezichthouder met oog voor de omgeving en de wensen van de inwoners.

• Je hebt ervaring in het vakgebied en bent bereid te leren en te ontwikkelen.

• Je bent in staat taken snel eigen te maken en zelfstandig mee te draaien in het team.

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden met inwoners, collega's en bestuur.

• Je onderschrijft de kracht van participatie en weet dit toe te passen in je werk.

recruiter van de vacature

Kim van der Plas

recruiter van de vacature

Kim van der Plas