Ervaren financieel adviseur

  • Category financieel
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9032182

Over de functie

Binnen de functie van adviseur ligt de nadruk op het gevraagd en ongevraagd geven van financieel advies over complexe projecten en strategische/tactische beleidsontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel of het stadsdeel waar hij/zij voor werkt. De adviseur bereidt op verzoek de directeur voor op de Gemeentelijk Management Team (GMT) vergadering door het annoteren van documenten en het schrijven van GMT-stukken. Is tevens sparringpartner voor het management over belangrijke ontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel of stadsdeel, voert adviesgesprekken met budgethouders van de organisatie. De adviseur stemt af met de accountmanager backoffice van Financiën. Daarnaast is hij/zij aanspreekpunt voor de directeur en gesprekspartner van de business controller (bij de stadsdelen is tevens het afdelingshoofd Bestuur en Organisatie aanspreekpunt voor zover het de bestuurlijke P&C producten betreft). Vanuit die rol voert hij/zij maandelijks gesprekken met de directeur en met budgethouders van omvangrijke en complexe domeinen en heeft regulier afstemmingsoverleg met de business controller. De adviseur stelt prognoses op en betrekt daarbij de inhoud, voert complexe financiële analyses uit, koppelt inhoud aan cijfers en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de Senior adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing Tot slot neemt de Senior adviseur deel aan organisatie-overschrijdend overleg en participeert in of geeft leiding aan projecten en ontwikkelingen bij Financiën die worden gekenmerkt door een maatschappelijk afbreukrisico en omvangrijke budgeten. Van de adviseur wordt verwacht mee te denken over niet duidelijk omlijnde vraagstukken en daarover te adviseren. De adviseur is vanuit zijn financiële expertise gesprekspartner bij grote en complexe inkoopprocessen. De adviseur heeft een hoge mate van politieke sensitiviteit en is in staat een inschatting te maken in hoeverre geconstateerde financiële ontwikkelingen een politieke impact kunnen hebben en signaleert/escaleert daarop.

Functie eisen

  • Je hebt WO diploma bedrijfskunde, bedrijfseconomie of ander relevant financieel vakgebied;
  • Je hebt minimaal 3-7 jaar ervaring op het gebied van advisering en formuleren van adviezen in een politiek-bestuurlijke context, in het bijzonder binnen het financieel domein;
  • Je hebt minimaal 3-7 jaar ervaring in het aansturen van complexe projecten;
  • Je hebt minimaal 3-7 jaar ervaring in het formuleren van (financiële) adviezen (strategisch/tactisch) en het voeren van overleg met het hoger ambtelijk management;
  • Je hebt minimaal 3-7 jaar ervaring op het terrein van beleidsrealisatie (incl. P&C-cyclus: Begroting, Voor- & Najaarsnota en Jaarrekening) binnen het financieel domein.

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri