Vergunningverlener Drank en Horeca

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9032069

Over de functie

Een grote gemeente in Noord-Holland zoekt voor tijdelijke duur een Vergunningverlener Drank & Horeca. De functie komt vrij in het team Vergunningen, Handhaving en Toezicht, wat valt onder het cluster Veiligheid.

Tot de kerntaken van het cluster behoren:

• Vergunningverlening, toezicht en handhaving als instrumenten voor het realiseren van een veilige, leefbare en schone gemeente;

• Beleidsvorming en -vertaling in de uitvoering ten aanzien van onze veiligheidstaken;

• Regierol op veiligheid en openbare orde (VRK en de Omgevingsdienst NZKG);

• Bundeling van kennis en kunde op het gebied van veiligheid;

• Ondersteunen en waarborgen van de bestuurlijke verantwoordelijkheid rondom de wettelijke taken van de burgemeester voor wat betreft de openbare orde en veiligheid.

Voor deze functie gelden de onderstaande taken:

• Het voeren van voorbesprekingen met en advisering van aanvragers en diverse interne afdelingen;

• Het behandelen van vergunningsaanvragen (Drank-en Horecawet, Wet Bibob en APV)

• Het controleren van inrichtingseisen.

Functie eisen

• Kennis en ervaring met bijzondere APV wet- en regelgeving;

• Ervaring en kennis van Bibob;

• Kennis van de algemene wet Bestuursrecht;

• Minimaal drie jaar ervaring als Vergunningverlener Drank- en Horeca

Wil jij graag aan de slag bij een grote gemeente als vergunningverlener? Reageer dan snel! Via Maandag is een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd een mogelijkheid, zodat je ook zekerheid hebt na deze opdracht!

recruiter van de vacature

Joram Linder

recruiter van de vacature

Joram Linder