Informatiearchitect

 • Category ict
 • Region noord-holland
 • opleidingsniveau hbo
 • remoteId 9031984

Over de functie

De informatiearchitect zal gaan werken in de regieorganisatie van het Digitaal Spoor Omgevingswet dat onderdeel uitmaakt van het stedelijk programma implementatie van de Omgevingswet. De regieorganisatie is een  tijdelijke (project) organisatie en bestaat uit 2 projectmanagers, 1 informatiemanager, 1 projectondersteuner, 1  trainee en 1 informatie-architect en is gepositioneerd bij cluster Ruimte en Economie van de gemeente.

In 2017 heeft het Digitaal Spoor Omgevingswet een verkenning uitgevoerd om te bepalen wat de stad voor 2021 moet doen om aan te kunnen sluiten op en te kunnen werken met de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (lv DSO). Hiervoor is een bedrijfsarchitectuur en een gapanalyse opgesteld. Daarnaast is gekeken wat de stad aan digitalisering wil doen in aanvulling op de lv DSO. Aanvullende digitalisering realiseert de gemeente bij voorkeur in collectiviteit (VNG/ G4) .

De veranderingen die de gemeente moet en wil doorvoeren in het kader van de Omgevingswet raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening  en het ruimtelijk domein in het bijzonder. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen met de gemeente mogelijk te maken.

Omdat 40% nog niet vastligt in hoe de gemeente de veranderingen gaat doorvoeren (o.a. doordat landelijk nog niet alles duidelijk is en omdat een aantal keuzes nog in de organisatie moet worden gemaakt) is  'werken onder architectuur' een uitgangspunt.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de informatiearchitect:

 • De samenhang en afhankelijkheden in werkwijzen en de ruimtelijke keten in kaart brengen en mogelijke informatie oplossingsscenario's uitwerken;
 • Op basis van de bedrijfsarchitectuur die in DEMO is opgesteld een nadere uitwerking / informatiearchitectuur opstellen, en maakt daarbij gebruik van interne architectuur tools en hulpmiddelen, voor zover beschikbaar;
 • Onderhouden  van de informatiearchitectuur om aan te sluiten op de lv DSO en een  nadere uitwerking van de  wet en ambitie organisatie (40%) die nu nog niet vastligt en (collectieve) digitale voorziening in aanvulling op de lv DSO;
 • Afstemming  en kennisoverdracht aan  (architect) collega's binnen Amsterdam en G4/ VNG;
 • Ongevraagd en gevraagd advies

Functie eisen

 • Minimaal in het bezit van een erkende hbo diploma technisch informatica of hbo opleiding met sterk ICT component;
 • Aantoonbare  kennis en ervaring met  het opstellen van  architectuur in het kader van de Omgevingswet;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van een architectuur voor een van de volgende gemeentes: Amsterdam., Rotterdam, Utrecht of Den Haag;
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring, recent opgedaan in de afgelopen 8 jaar, met informatiearchitectuur standaarden, open standaarden en services en kan deze in heldere en duidelijke taal  weergeven, in het bijzonder aan mensen die niet bekend zijn met informatiearchitectuur (motivatie vereist);
 • Aantoonbare  kennis en ervaring met  het opstellen van  de architectuur in DEMO;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van  architectuur voor een semi/lokaal/rijksoverheidsinstelling en/of ruimtelijk domein.

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva